244 | Polski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Tylko dla państw należących do UE:
Nie należy wyrzucać elektronarzędzi do odpadów domowych!
Zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/WE o starych,
zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej
stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do
użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić
do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony
środowiska.
Ukazuje kierunek obrotu pokrętła: opuszczona tarcza tnąca
(pozycja transportowa) i podniesiona tarcza tnąca (pozycja
robocza).
Regulacji pionowych kątów ukośnych (ruchoma tarcza tnąca)
należy dokonywać w ukazanej na rysunku kolejności.
Ukazuje maksymalnie dopuszczalną wysokość przedmiotu
przeznaczonego do obróbki przy pionowych standardowych
kątach ukośnych 90° i 45°.
Należy zwrócić uwagę na wymiary tarczy pilarskiej. Średnica
otworu musi pasować bez luzu do wrzeciona. Nie należy
stosować adapterów, złączek lub zwężek.
Podczas wymiany tarczy pilarskiej należy zwrócić uwagę na to,
aby szerokość cięcia nie była mniejsza a grubość tarczy nie
większa niż grubość klina rozszczepiającego.
Symbol Znaczenie
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 244 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM