246 | Polski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
15 Rowek prowadzący dla prowadnicy
równoległej 8
16 Prowadnica kątowa
17 Klucz oczkowy (23 mm; 13 mm)
18 Dodatkowa prowadnica równoległa
(aluminium)
19 Śruba mocująca dla zapasowej tarczy tnącej
20 Otwory montażu
21 Rowek prowadzący do prowadnicy kątowej
22 Drążek prowadzący
23
Gałka mocująca element przedłużający stół
2
24 Dźwignia blokująca prowadnicę saneczkową
25 Gałka mocująca prowadnicę równoległą 10
26 Gałka mocująca element poszerzający stół 9
27 Miejsce na dodatkową prowadnicę
równoległą 18
28 Miejsce do przechowywania prowadnicy
równoległej 8
29 Gałka blokująca do regulacji pionowych
kątów ukośnych
30 Klapka zabezpieczająca włącznik/wyłącznik
31 Uchwyt na przewód sieciowy
32 Wyrzut wiórów
33 Miejsce do przechowywania prowadnicy
kątowej
34 Wąż odsysający
35 Podstawa
36 Śruba z łbem sześciokątnym do mocowania
klina rozdzielającego 4
37 Otwory dla podkładki
38 Tarcza pilarska
39 Uchwyt dla klina oddzielającego
40 Zestaw montażowy Osłona ochronna
41 Zestaw montażowy Element przedłużający
stół
42 Amortyzator gumowy
43 Szyna prowadząca prowadnicy kątowej
44 Gałka nastawcza na prowadnicy kątowej
45 Zestaw montażowy Dodatkowa
prowadnica równoległa/prowadnica
kątowa
46 Uchwyt prowadnicy równoległej
47 Szyna profilowana
48 Gałka mocująca dodatkowej prowadnicy
równoległej (aluminium)
49 Dodatkowa prowadnica równoległa
(tworzywo sztuczne)
50 Dźwignia blokady wrzeciona
51 Nakrętka mocująca
52 Kołnierz mocujący/osadczy
53 Wrzeciono
54 Gałka nastawcza dla kątów ukośnych
(poziom)
55 Wskaźnik kąta na prowadnicy kątowej
56 Wskaźnik kąta cięcia (pion)
57 Skala dla cięcia pod kątem (pion)
58 Lupa
59 Podziałka do ukazywania odstępu tarczy
tnącej od prowadnicy równoległej 10
60 Włącznik
61 Śruba regulacyjna do ustawiania
standartowych kątów ukośnych 90° w
pionie
62 Śruba regulacyjna do ustawiania
standartowych kątów ukośnych 45° w
pionie
63 Śruba dla wskaźnika kąta cięcia (pion)
64 Nakrętka do regulacji siły napięcia
prowadnicy równoległej 8
65 Śruby do regulacji luzu w prowadnicy
saneczkowej
66 Śruby regulacyjne podkładki
67 Zagłębienia
68 Zestaw montażowy Podstawa*
69 Podstawa*
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji
użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład
wyposażenia standardowego. Kompletny asortyment
wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym
katalogu osprzętu.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 246 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM