248 | Polski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Podstawa 35 z fabrycznie wmontowanymi
śrubami z gniazdem krzyżowym
Element przedłużający stół 2
Zestaw montażowy Element przedłużający
stół 41 (2 drążki prowadzące, 2 śruby
zebezpieczające, 2 klipsy, 2 krótkie gałki
mocujące)
Prowadnice równoległe 8 i 10
Dodatkowa prowadnica równoległa
(aluminium) 18
z szyną profilowaną 47
Dodatkowa prowadnica równoległa
(tworzywo sztuczne) 49
Prowadnica kątowa 16
Zestaw montażowy Dodatkowa prowadnica
równoległa 45 (4 krótkie śruby, 2 długie
gałki mocujące 48, 2 nakrętki czworokątne i
podkładki)
Osłona ochronna 6
Zestaw montażowy Osłona ochronna 40
(śruba, nakrętka, podkładka)
Klin rozdzielający 4 z fabrycznie
wmontowaną śrubą z łbem sześciokątnym 36
Wąż odsysający 34
Drążek prowadzący 22
Klucz oczkowy 17
w modelach z podstawą:
Podstawa 69
(12profili, 4zatyczki)
Zestaw montażowy Podstawa 68
(24 śruby wraz z nakrętkami do montażu,
4 śruby wraz z nakrętkami do zamocowania
elektronarzędzia, 4 podkładki)
Wskazówka: Skontrolować elektronarzędzie
pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przed dalszym użytkowaniem elektronarzędzie
sprawdzić dokładnie systemy kontrolne i
zabezpieczające lub lekko uszkodzone części
pod kątem ich bezbłędnego i zgodnego z
przeznaczeniem funkcjonowania. Sprawdzić,
czy ruchome części funkcjonują bezbłędnie i czy
się nie zakleszczają oraz czy któreś części nie są
uszkodzone. Wszystkie części muszą być
prawidłowo zamontowane oraz spełniać
wszystkie warunki niezbędne do bezbłędnego
funkcjonowania.
Naprawę lub wymianę uszkodzonych systemów
kontrolnych i zabezpieczających oraz
uszkodzonych części należy zlecić
autoryzowanej jednostce serwisowej.
Wprowadzenie urządzenia do
eksploatacji
Ostrożnie rozpakować dostarczone
elementy.
Usunąć całe opakowanie z elektronarzędzia i
dostarczonego wraz z nim osprzętu.
Należy zwrócić szczególną uwagę, by usunąć
materiał pakunkowy spod bloku silnika.
Narzędzia potrzebne do montażu, a nie
wchodzące w zakres dostawy:
Wkrętak krzyżowy
Kątownik
Klucz oczkowy lub widełkowy (13 mm)
do montażu podstawy
Kolejność montażu
Przestrzeganie właściwej kolejności montażu
dostarczonych elementów urządzenia ułatwia
pracę.
1. Montaż od dołu
Wąż odsysający 34
Podstawa 35 z fabrycznie wmontowanymi
śrubami z gniazdem krzyżowym
2. Montaż od góry
Klin oddzielający 4
Osłona ochronna 6
Element przedłużający stół 2
Prowadnica równoległa 8, dodatkowe
prowadnice równoległe (18 lub 49) i
prowadnica kątowa 16
Montaż od dołu
Ustawić elektronarzędzie na stole pilarskim
11.
Montaż węża odsysającego (zob. rys. a)
Połączyć wyrzutnik wiórów, znajdujący się na
obudowie tarczy tnącej i wyrzutnik wiórów
32 na obudowie urządzenia z wężem
odsysającym 34.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 248 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM