256 | Polski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Kontrola i wykonywanie ustawień
podstawowych
Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po
intensywnym użytkowaniu skontrolować i w
razie potrzeby poprawić podstawowe
ustawienia elektronarzędzia.
Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz
odpowiednie specjalistyczne narzędzia.
Autoryzowana placówka serwisowa firmy Bosch
przeprowadza te prace szybko i niezawodnie.
Ustawianie kąta standardowego 90
°
(w pionie)
Ustawić pionowy kąt cięcia, wynoszący 90°.
Kontrola:
Ustawić przymiar kątowy na 90° i postawić
go na stole 11.
Ramię kątownika musi stykać się na całej
długości z tarczą pilarską 38.
Ustawianie: (zob. rys. K)
Zwolnić gałkę blokującą 29 i przytrzymać
tarczę tnącą za pomocą pokrętła 12 w pozycji
90°.
Zwolnić śrubę regulacyjną 61 i ponownie
lekko dociągnąć gałkę blokującą 29.
Wkręcić lub wykręcić śrubę na tyle, aby
ramiona przymiaru kątowego na całej
długości pokrywały się z tarczą pilarską.
Na zakończenie ponownie mocno dokręcić
gałkę blokującą 29.
W razie gdy wskaźnik kąta cięcia 56 po
zakończonej regulacji nie znajduje się na jednej
linii ze znacznikiem 90° na podziałce 57,
poluzować śrubę 63 za pomocą dostępnego w
handlu wkrętaka krzyżowego i ustawić wskaźnik
kąta cięcia wzdłuż znacznika 90°.
Ustawianie standardowych kątów cięcia 45°
(pion) (zob. rys. K)
W analogiczny sposób należy postępować
dla ustawienia kąta cięcia (pion),
wynoszącego 45°:
Zwalnianie gałki blokującej 29,
Ustawianie śruby regulującej 62.
Nie wolno przy tym przestawić wskaźnika kąta
cięcia 56.
Ustawianie siły naprężenia prowadnicy
równoległej (zob. rys. L)
Na wskutek częstego użytkowania może dojść
do osłabienia siły mocowania prowadnicy
równoległej 8.
Nakrętkę 64 należy dokręcać tak długo, aż
będzie możliwe zablokowanie prowadnicy
równoległej na stole pilarskim.
Ustawianie luzu prowadnicy saneczkowej
(zob.rys.M)
Jeżeli na wskutek częstego użytkowania luz
prowadnicy saneczkowej 1 okaże się zbyt
duży, należy dokręcić śruby regulujące
65.
Ustawianie podkładki (zob. rys. N)
Kontrola:
Przednia część podkładki 3 musi być równa ze
stołem pilarskim, lub znajdować się nieco
poniżej. Tylna częć musi być równa ze stołem,
lub nieco powyżej.
Ustawianie:
Za pomocą czterech śrub regulujących 66
można ustawić jej odpowiednie położenie.
Przechowywanie i transport
(zob. rys. O)
Przechowywanie elektronarzędzia
W celu przechowywania istnieje możliwość
bezpiecznego zamocowania drążka przesuwnego,
prowadnic i zapasowych tarcz tnących.
Zablokować żótą klapkę zabezpieczającą 30 i
dźwignię blokującą 24 prowadnicy
saneczkowej 1.
Ustawić elektronarzędzie w pozycji
transportowej. (zob. ‘Pozycja transportowa ,
str. 252)
Zdjąć dodatkową prowadnicę równoległą 18
z prowadnicy równoległej 8 lub prowadnicy
kątowej 16.
Umieścić prowadnice (8, 16, 18) na miejscu i
zamocować drążek przesuwny 22.
Owinąć przewód sieciowy dookoła uchwytu
31.
Zapasową tarczę tnącą można
przechowywać na obudowie urządzenia,
mocując ją śrubą mocującą 19.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 256 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM