Česky | 261
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
f Noste ochranné brýle.
f Nebezpečná oblast! Mějte ruce, prsty nebo paže co možná
nejdále od této oblasti.
Pouze pro země EU:
Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!
Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a
elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních
zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebrané
shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení
nepoškozujícímu životní prostředí.
Ukazuje směr otáčení ručního kola pro spuštění (přepravní
poloha) a zvednutí (pracovní poloha) pilového kotouče.
Proveďte nastavení vertikálního úhlu sklonu (pilový kotouč
výkyvný) v naznačeném pořadí.
Ukazuje maximální přípustnou výšku obrobku při standardních
vertikálních úhlech sklonu 90° a 45°.
Symbol Význam
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 261 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM