262 | Česky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Funkční popis
Čtěte všechna varovná upozornění
a pokyny. Zanedbání při
dodržování varovných upozornění a
pokynů mohou mít za následek úraz
elektrickým proudem, požár a/nebo
těžká poranění.
Určené použití
Elektronářadí je určeno jako stojanový stroj k
provádění podélných a příčných řezů do dřeva s
rovným průběhem řezu. Přitom jsou možné
vodorovné pokosové úhly od 60° do +60° a též
svislé úhly sklonu od 90° do 45°.
Výkon elektronářadí je dimenzován na řezání
tvrdého a měkkého dřeva a též dřevotřískových
a dřevovláknitých desek.
Elektronářadí není v provozu jako stolní okružní
pila povoleno pro řezání hliníku nebo jiných
neželezných kovů.
Dbejte rozměrů pilového kotouče. Průměr otvoru musí bez vůle
lícovat na nástrojové vřeteno. Nepoužívejte žádné redukce
nebo adaptéry.
Při výměně pilového kotouče dbejte na to, aby nebyla řezná
šířka menší a základní tloušťka kotouče větší než tloušťka
rozpěrného klínu.
Ukazuje funkci zajišťovacího knoflíku na úhlovém dorazu při
nastavování horizontálních úhlů pokosu.
Ukazuje možné polohy podélného dorazu na rozšíření stolu.
Barevné rozlišení samolepky koresponduje s barvami stupnice
na přední vodící tyči. Stupnice ukazuje podle polohy podélného
dorazu vzdálenost k pilovému kotouči.
Symbol Význam
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 262 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM