264 | Česky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Technická data
Informace o hluku
Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle
EN 61029.
Hodnocená hladina hluku stroje A činí typicky:
hladina akustického tlaku 97 dB(A); hladina
akustického výkonu 110 dB(A). Nepřesnost
K=3 dB.
Noste chrániče sluchu!
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v
odstavci Technická data popsaný výrobek je v
souladu s následujícími normami nebo
normativními dokumenty: EN 61029 podle
ustanovení směrnic 2004/108/ES, 98/37/ES (do
28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009).
Ověření prototypu ES č. 3400636.01CE
notifikovaným zkušebním místem č. 2140.
Technická dokumentace u:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Montáž
f Zabraňte neúmyslnému nastartování
elektronářadí. Během montáže a při všech
pracech na elektronářadí nesmí být síťová
zástrčka připojena ke zdroji proudu.
Obsah dodávky
Všimněte si k tomu zobrazení
obsahu dodávky na začátku
návodu k obsluze.
Před prvním uvedením elektronářadí do provozu
zkontrolujte, zda jsou dodány všechny níže
uvedené díly:
Stolní okružní pila
(předmontováno: rozšíření stolu 9, pilový
kotouč 38, vkládací deska 3)
Deska dna 35 s předmontovanými křížovými
šrouby
Rozšíření stolu 2
Stolní okružní pila PTS 10
Objednací číslo
3 603 L03 2..
Jmenovitý příkon
W 1400
Jmenovité napětí
V 230
Frekvence
Hz 50
Otáčky naprázdno
min
-1
5000
Omezení
rozběhového proudu
z
Hmotnost podle
EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Třída ochrany
/II
Maximální rozměry obrobku viz strana 271.
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230/240 V. Při
nižších napětích a provedení specifických pro
jednotlivé země se tyto údaje mohou lišit.
Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku
Vašeho elektronářadí. Obchodní označení jednotlivých
elektronářadí se mohou měnit.
Rozměry vhodných pilových kotoučů
Průměr pilového
kotouče
mm 254
Základní tloušťka
kotouče
mm 1,8
Průměr otvoru
mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 264 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM