Česky | 265
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Upevňovací sada Rozšíření stolu 41
(2 vodící tyče, 2 šrouby pro zajištění, 2 klipsy,
2 krátké upevňovací knoflíky)
Podélné dorazy 8 a 10
Přídavný podélný doraz (hliník) 18
s profilovou kolejnicí 47
Přídavný podélný doraz (umělá hmota) 49
Úhlový doraz 16
Upevňovací sada Přídavný podélný doraz
45 (4 krátké šrouby, 2 dlouhé upevňovací
knoflíky 48, 2 čtyřhranné matice a podložky)
Ochranný kryt 6
Upevňovací sada Ochranný kryt 40
(šroub, matice, podložka)
Rozpěrný klín 4 s předmontovaným
šestihranným šroubem 36
Odsávací hadice 34
Posouvací tyčka 22
Očkový klíč 17
U provedení stroje s podstavcem:
Podstavec 69
(12profilů, 4víčka)
Upevňovací sada Podstavec 68
(24 šroubů s maticemi pro sestavení,
4 šrouby s maticemi pro upevnění
elektronářadí, 4 podložky)
Upozornění: Zkontrolujte elektronářadí na
případná poškození.
Před dalším použitím elektronářadí musíte
ochranné přípravky nebo lehce poškozené díly
pečlivě prověřit na jejich bezvadnou a určenou
funkci. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly
bezvadně fungují a nesvírají se či zda nejsou díly
poškozené. Veškeré díly musí být správně
namontovány a musí splňovat všechny
podmínky, aby byl zaručen bezvadný provoz.
Poškozené ochranné přípravky a díly musíte
nechat opravit nebo vyměnit v oprávněném
servisu.
První uvedení do provozu
Vyjměte všechny dodané díly opatrně z jejich
obalu.
Odstraňte veškerý balící materiál z
elektronářadí a z dodaného příslušenství.
Zvláště dbejte na to, aby se odstranil balící
materiál pod blokem motoru.
Navíc k obsahu dodávky potřebné nástroje:
Křížový šroubovák
Úhlové pravítko
Očkový nebo stranový klíč (13 mm)
pro sestavení podstavce
Pořadí montáže
Pro ulehčení práce dbejte pořadí montáže
dodaných prvků stroje.
1. Montáž zdola
Odsávací hadice 34
Deska dna 35 s předmontovanými křížovými
šrouby
2. Montáž shora
Rozpěrný klín 4
Ochranný kryt 6
Rozšíření stolu 2
Podélný doraz 8, přídavný podélný doraz (18
nebo 49) a úhlový doraz 16
Montáž zdola
Postavte elektronářadí na stůl pily 11.
Montáž odsávací hadice (viz obrázek a)
Spojte výfuk třísek na tělese pilového
kotouče a výfuk třísek 32 na tělese stroje
pomocí odsávací hadice 34.
Montáž desky dna (viz obrázek b)
Desku dna 35 vložte do určených vybrání tak,
aby křížové šrouby zasahovaly do otvorů
tělesa.
Desku dna upevněte tím, že křížové šrouby
pevně utáhnete.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 265 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM