Česky | 273
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Přenášení elektronářadí
f Elektronářadí přenášejte vždy ve dvou, aby
se zabránilo zranění zad.
f Při přepravě elektronářadí používejte
pouze přepravní přípravky a nikdy ne
ochranné přípravky, prodloužení stolu 2
nebo rozšíření stolu 9.
Pro nadzdvihnutí nebo přepravování sáhněte
do prohlubní pro uchopení 67 na boku
řezacího stolu 11.
Údržba a servis
Údržba a čištění
f Před každou prací na elektronářadí vytáh-
něte zástrčku ze zásuvky.
Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné
kontroly k poruše stroje, svěřte provedení
opravy autorizovanému servisnímu středisku
pro elektronářadí firmy Bosch.
Při všech dotazech a objednávkách náhradních
dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objed-
nací číslo podle typového štítku elektronářadí.
Čištění
Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, aby
se pracovalo dobře a bezpečně.
Po každém pracovním procesu odstraňte prach
a třísky vyfoukáním tlakovým vzduchem nebo
pomocí štětce.
Příslušenství
Podstavec . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Pilové kotouče pro dřevo a deskové materiály,
panely a lišty
Pilový kotouč 254 x 30 mm,
40 zubů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Pilový kotouč 254 x 30 mm,
60 zubů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Zákaznická a poradenská služba
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě
a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním
dílům. Technické výkresy a informace k
náhradním dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže
při otázkách ke koupi, používání a nastavení
výrobků a příslušenství.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: +420 (519) 305 700
Fax: +420 (519) 305 705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Zpracování odpadů
Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být
dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozují-
címu životní prostředí.
K tříděné recyklaci jsou umělohmotné díly
označeny.
Pouze pro země EU:
Nevyhazujte elektronářadí do
domovního odpadu!
Podle evropské směrnice
2002/96/ES o starých
elektrických a elektronických
zařízeních a jejím prosazení v
národních zákonech musí být neupotřebitelné
elektronářadí rozebrané shromážděno a dodáno
k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu
životní prostředí.
Změny vyhrazeny.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 273 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM