278 | Slovensky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Ukazuje smer otáčania ručného kolesa na spustenie
(transportná poloha) a na zdvihnutie (pracovná poloha)
pílového listu.
Vykonajte nastavenie vertikálneho uhla zošikmenia (pílový list
je výkyvný) v zobrazenom poradí.
Zobrazí maximálnu prípustnú výšku obrobku pri štandardných
vertikálnych uhloch zošikmenia 90° a 45°.
Dodržiavajte rozmery pílového listu. Priemer diery musí
pasovať na vreteno náradia bez vôle. Nepoužívajte žiadne
redukcie ani adaptéry.
Pri výmene pílového listu dávajte pozor na to, aby nebola šírka
rezu menšia a hrúbka pílového listu väčšia ako hrúbka
štrbinového klina.
Zobrazuje funkciu aretačnej rukoväte na uhlovom doraze pri
nastavovaní horizontálnych uhlov zošikmenia.
Symbol Význam
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 278 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM