280 | Slovensky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
17 Prstencový kľúč (23 mm; 13 mm)
18 Prídavný paralelný doraz (hliníkový)
19 Aretačná skrutka zásobníka pílových listov
20 Otvory pre montáž
21 Vodiaca drážka pre uhlový doraz
22 Palička na posúvanie obrobku
23 Aretačná rukoväť predĺženia rezacieho
stola 2
24 Aretačná páka posuvných saní
25 Aretačná rukoväť pre paralelný doraz 10
26
Aretačná rukoväť rozšírenia rezacieho stola
9
27 Depot prídavného paralelného dorazu 18
28 Depot paralelného dorazu 8
29 Aretačná rukoväť na nastavovanie
vertikálnych uhlov zošikmenia
30 Poistná klapka vypínača
31 Držiak prívodnej šnúry
32 Otvor na vyhadzovanie triesok
33 Depot uhlového dorazu
34 Odsávacia hadica
35 Základná doska
36 Šesťhranná skrutka na upevnenie
štrbinového klinu 4
37 Otvory pre vkladaciu platničku
38 Pílový list
39 Držiak pre štrbinový klin
40 Upevňovacia súprava Ochranný kryt
41 Upevňovacia súprava Predĺženie rezacieho
stola
42 Gumený tlmič
43 Vodiaca koľajnička uhlového dorazu
44 Aretačná rukoväť na uhlovom doraze
45 Upevňovacia súprava Prídavný paralelný
doraz/uhlový doraz
46 Upevňovacia rukoväť paralelného dorazu
47 Profilová lišta
48 Upevňovacie rukoväte pre prídavný
paralelný doraz (hliníkový)
49 Prídavný paralelný doraz (plastový)
50 Aretačná páčka vretena
51 Upínacia matica
52 Upínacia/upevňovacia príruba
53 Vreteno náradia
54 Aretačná rukoväť pre uhol zošikmenia
(horizontálne)
55 Ukazovateľ uhla zošikmenia na uhlovom
doraze
56 Ukazovateľ uhla zošikmenia (vertikálne)
57 Stupnica pre uhol zošikmenia (vertikálne)
58 Lupa
59 Stupnica na nastavenie vzdialenosti
pílového listu od paralelného dorazu 10
60 Tlačidlo vypínača
61 Nastavovacia skrutka na nastavenie
štandardného vertikálneho uhla zošikmenia
90°
62 Nastavovacia skrutka na nastavenie
štandardného vertikálneho uhla zošikmenia
45°
63 Skrutka pre ukazovateľ uhla (vertikálne)
64
Matica na nastavenie upínacej sily
paralelného dorazu 8
65 Nastavovacie skrutky pre vôľu posuvných
saní
66 Nastavovacie skrutky pre vkladaciu
platničku
67 Priehlbiny na lepšie držanie
68 Upevňovacia súprava Podstavec*
69 Podstavec*
*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé
do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušen-
stvo nájdete v našom programe príslušenstva.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 280 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM