294 | Magyar
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Vegye figyelembe a munkafeltételeket
és a kivitelezendő munka sajátosságait.
Az elektromos kéziszerszám eredeti
rendeltetésétől eltérő célokra való alkal-
mazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
5) Szervíz-ellenőrzés
a) Az elektromos kéziszerszámot csak
szakképzett személyzet csak eredeti
pótalkatrészek felhasználásával javít-
hatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos
kéziszerszám biztonságos maradjon.
Biztonsági előírások az asztali
körfűrészekhez
f Sohase álljon rá az elektromos
kéziszerszámra. Ha az elektromos
kéziszerszám felbillen, vagy ha Ön véletlenül
megérinti a fűrészlapot, súlyos sérüléseket
szenvedhet.
f Gondoskodjon arról, hogy a védőburkolat
előírásszerűen működjön és szabadon
mozoghasson. Sohase rögzítse nyitott
helyzetben a védőburát.
f Sohase tegye be a kezét a fűrészelési
területre, amíg az elektromos kéziszerszám
működésben van. A fűrészlap megérintése
sérülésveszéllyel jár.
f Ne nyúljon a fűrészlap mögé, hogy a
munkadarabot tartsa, a forgácsokat
eltávolítsa, és egyéb okokból se. Ellenkező
esetben a keze és a forgó fűrészlap közötti
távolság túl kicsi lesz.
f A munkadarabot csak a már forgó
fűrészlapra vezesse rá. Ellenkező esetben
fennáll egy visszarúgás veszélye, ha a
fűrészlap beékelődik a munkadarabba.
f Csak akkor használja az elektromos
kéziszerszámot, ha a munkafelületen csak a
megmunkálásra kerülő munkadarab van és
az mentes minden beállítószerszámtól,
faforgácstól, stb. Kisebb fadarabok, vagy
más tárgyak, ha érintkezésbe kerülnek a
forgó fűrészlappal, nagy sebességgel
nekivágódhatnak a kezelőnek.
f Egyszerre mindig csak egy munkadarabot
fűrészeljen. Az egymásra vagy egymás mellé
rakott munkadarabok beékelhetik és
leblokkolhatják a fűrészlapot vagy a
fűrészelés során egymáshoz képest
elcsúszhatnak.
f Használjon mindig egy párhuzam- vagy
szögvezetőt. Ez megnöveli a vágás
pontosságát és csökkenti a fűrészlap
beakadásának lehetőségét.
f Ha a fűrészlap beékelődik, kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszámot és tartsa
nyugodtan a munkadarabot, amíg a
fűrészlap teljesen leáll. Egy visszarugás
megelőzésére a munkadarabot csak a
fűrészlap teljes leállítása után szabad
elmozdítani. Szűntesse meg a fűrészlap
beékelődésének okát, mielőtt ismét
elindítaná az elektromos kéziszerszámot.
f Ne használjon eltompult, megrepedt,
meggörbült vagy megrongálódott
fűrészlapokat. Az életlen vagy hibásan
beállított fogú fűrészlapok egy túl keskeny
vágási résben megnövekedett súrlódáshoz, a
fűrészlap beragadásához és
visszarúgásokhoz vezetnek.
f Mindig csak a helyes méretű és a
készüléknek megfelelő rögzítő (például
csillagalakú vagy körkeresztmetszetű)
nyílással ellátott fűrészlapokat használjon.
Azok a fűrészlapok, amelyek nem illenek
hozzá a fűrész rögzítő alkatrészeihez, nem
futnak körben és ahhoz vezetnek, hogy a
kezelő elveszti a készülék feletti uralmát.
f Erősen ötvözött gyorsacélból (HSS-acélból)
készült fűrészlapokat nem szabad
használni. Az ilyen fűrészlapok könnyen
eltörhetnek.
f A fűrészlap a munkák során igen erősen
felforrósodik, ne érjen hozzá a
fűrészlaphoz, amíg az le nem hűlt. A
fűrészlap a munka során igen forró lesz.
f Sohase használja a szerszámot a
felszakadásgátló betétlap nélkül. Ha egy
betétlap megrongálódott, azt azonnal
cserélje ki. Kifogástalan felszakadásgátló
betétlap nélkül a fűrészlap sérüléseket
okozhat.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 294 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM