300 | Magyar
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
a gépállvánnyal felszerelt kivitelek esetén:
Gépállvány 69
(12 profilok, 4 sapka)
68 Gépállvány rögzítőkészlet
(24 csavarok anyákkal az összeszereléshez,
4 csavarok anyákkal az elektromos
kéziszerszám rögzítéséhez, 4 alátétek)
Megjegyzés: Az elektromos kéziszerszám
további használata előtt gondosan győződjön
meg arról, hogy a sérült részek és a
védőberendezések a sérülés ellenére
tökéletesen és céljuknak megfelelően
működnek-e. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek
kifogástalanul működnek-e, nem szorulnak-e be,
nem sérültek-e meg. Az elektromos
kéziszerszám csak akkor működik tökéletesen,
ha annak minden egyes alkatrésze megfelel a rá
vonatkozó előírásoknak és helyesen került
felszerelésre.
A megrongálódott védőberendezéseket és
alkatrészeket egy erre feljogosított, elismert
szakműhelyben meg kell javíttatni vagy ki kell
cseréltetni.
Első üzembevétel
Óvatosan vegye ki a fűrésszel szállított
valamennyi alkatrészt a csomagból.
Távolítson el minden csomagolóanyagot az
elektromos kéziszerszámról és a készülékkel
szállított tartozékokról.
Különösen ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a
motorblokk alól a csomagolóanyagot.
A szállítmány tartalmán felül szükséges
szerszámok:
Kereszthornyos csavarhúzó
Szögidomszer
Gyűrűs- vagy villáskulcs (13 mm)
a gépállvány összeszereléséhez
Szerelési sorrend
A munka megkönnyítésére a készülékkel
szállított alkatrészek felszerelésekor tartsa be
az előírt sorrendet.
1. Szerelés alulról
34 elszívó tömlő
35 fenéklemez, előre felszerelt
kereszthornyos fejű csavarokkal
2. Szerelés felülről
4 feszítőék
6 védőbúra
2 asztalhosszabbító
8 párhuzamvezető, kiegészítő
párhuzamvezetők (18 vagy 49) és 16
szögvezető
Szerelés alulról
Tegye le az elektromos kéziszerszámot a 11
fűrészasztalra.
Szerelje fel az elszívó tömlőt
(lásd az aábrát)
Kösse össze a fűrészlap-házon elhelyezett
forgácskivetőt és a berendezés házán
elhelyezett 32 forgácskivetőt a 34 elszívó
tömlővel.
Szerelje fel a fenéklemezt (lásd a b ábrát)
Tegye be a 35 fenéklemezt az erre
előirányozott bemélyedésekbe, mégpedig
úgy, kereszthornyos fejű csavarok
belenyúljanak a ház furataiba.
A kereszthornyos fejű csavarok szoros
meghúzásával rögzítse a fenéklemezt.
Szerelés felülről
Forgassa úgy fel az elektromos
kéziszerszámot, hogy az most a helyes
munkavégzési helyzetben álljon.
Szerelje fel a feszítőéket
(lásd a c1”–„c3ábrát)
Emelje fel elől a 17 csillagkulccsal a 3
felszakadásgátló betétlapot és vegye ki a 37
bemélyedésekből.
Forgassa el ütközésig a 12 kézikereket az
óramutató járásával ellenkező irányba, úgy
hogy a 38 fűrészlap a lehető legmagasabb
helyzetben legyen a fűrészasztal felett.
A 38 fűrészlap elforgatásához oldja ki a 29
reteszelőgombot.
Tolja rá a 4 feszítőéket a megfelelő furatokkal
a 39 tartó felvevőcsapjaira.
Rögzítse a 4 feszítőéket a 39 tartóra, ehhez
húzza meg a 17 villáskulccsal (13 mm) a 36
hatlapú csavart.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 300 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM