302 | Magyar
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Helyezze el a profilsínt olyan helyzetben a 8
párhuzamvezető előtt, hogy a két alkatrész
furatai egybeessenek.
Tolja át a 48 rögzítőgombokat a
párhuzamvezető oldalsó furatain és húzza
meg szorosra.
Magas, keskeny munkadarabok fűrészelésekor
közvetlenül fel kell szerelni az alumíniumból
készült 18 kiegészítő párhuzamvezetőt a 8
párhuzamvezetőre.
Rögzítse a 18 kiegészítő párhuzamvezetőt a
45 rögzítőkészletben található 2 négylapú
anya és a 48 rögzítőgombok segítségével
közvetlenül a 8 párhuzamvezetőre.
Por- és forgácselszívás
Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafajták,
ásványok és fémek pora egészségkárosító
hatású lehet. A poroknak a kezelő vagy a közel-
ben tartózkodó személyek által történő
megérintése vagy belégzése allergikus reakciók-
hoz és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja
maga után.
Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok
rákkeltő hatásúak, főleg ha a faanyag
kezeléséhez más anyagok is vannak bennük
(kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel
azbesztet tartalmazó anyagokat csak
szakembereknek szabad megmunkálniuk.
A lehetőségek szerint használjon
porelszívást.
Gondoskodjon a munkahely jó
szellőztetéséről.
Ehhez a munkához célszerű egy P2
szűrőosztályú porvédő álarcot használni.
A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban
tartsa be az adott országban érvényes
előírásokat.
A por-/forgácselszívást por, forgács vagy a
munkadararól levált darabok eltömhetik.
Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és
húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló
aljzatból.
Várja meg, amíg a fűrészlep teljesen leáll.
Határozza meg és hárítsa el a beékelődés
okát.
Külső porelszívás (lásd a h ábrát)
Csatlakoztasson egy porszívó csatlako
tömlőt a 32 forgácskivetőhöz.
A szívóteljesítmény megnövelésére a 5
elszívó csőcsonkhoz kiegészítésképpen egy
porelszívó berendezést is lehet
csatlakoztatni.
Ehhez távolítsa el a sapkát az elszívó
csőcsonkról.
A porszívónak alkalmasnak kell lennie a meg-
munkálásra kerülő anyagból keletkező por
elszívására.
Az egészségre különösen ártalmas, rákkeltő
hatású vagy száraz porok elszívásához egy
speciálisan erre a célra gyártott porszívót kell
használni.
Stacioner vagy flexibilis felszerelés
f A biztonságos kezelés biztosítására az
elektromos kéziszerszámot a használat
előtt fel kell szerelni egy stabil, sík
munkafelületre (például egy munkapadra).
Szerelés gépállvány nélkül(lásd az i ábrát)
Megfelelő csavarkötésekkel rögzítse az
elektromos kéziszerszámot a munkafelületre.
Erre szolgálnak a 20 furatok.
Szerelés gépállvánnyal
(lásd a k1”–„k3 ábrát a 15. oldaltól kezdve)
Használja a szereléshez a 68 Gépállvány
rögzítőkészletet. (24 csavarok anyákkal az
összeszereléshez, 4 csavarok anyákkal az
elektromos kéziszerszám rögzítéséhez,
4alátétek)
Csavarozza össze a 69 gépállványt. Húzza
meg szorosra a csavarokat.
Rögzítse az elektromos kéziszerszámot a
gépállvány felfekvő felületére. Erre a célra
szolgálnak az elektromos kéziszerszámon
található 20 furatok és a gépállványon
található hosszlyukak.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 302 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM