Magyar | 303
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Szerszámcsere (lásd a j1j4ábrát)
f Az elektromos kéziszerszámon végzendő
bármely munka megkezdése előtt húzza ki a
csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
f A fűrészlap felszereléséhez viseljen
védőkesztyűt. A fűrészlap megérintése
sérülésveszéllyel jár.
Válassza ki a megmunkálásra kerülő anyagnak
megfelelő fűrészlapot.
Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek
megengedett sebessége magasabb az
elektromos kéziszerszám üresjárati
sebességénél.
Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek
megfelelnek az ezen Kezelési Utasításban
megadott adatoknak és amelyeket az EN 847-1
szabványnak megfelelően ellenőriztek és
megfelelőnek találtak.
A fűrészlap kiszerelése
Emelje fel elől a 17 csillagkulccsal a 3
felszakadásgátló betétlapot és vegye ki a 37
bemélyedésekből.
Forgassa el ütközésig a 12 kézikereket az
óramutató járásával ellenkező irányba, úgy
hogy a 38 fűrészlap a lehető legmagasabb
helyzetben legyen a fűrészasztal felett.
Forgassa el a 51 rögzítőanyát a 17
csillagkulccsal (23 mm) és húzza meg
egyidejűleg a 50 orsó reteszelőkart, amíg az
beugrik a reteszelési helyzetbe.
Tartsa meghúzva az orsó reteszelőkart és
csavarja le az óramutató járásával ellenkező
irányban a rögzítőanyát.
Vegye le a 52 befogókarimát.
Vegye ki az 38 fűrészlapot.
A fűrészlap beszerelése
A beszerelés előtt szükség esetén tisztítsa meg
valamennyi beszerelésre kerülő alkatrészt.
Tegye fel az új fűrészlapot a 53
szerszámtengely 52 felvevőkarimájára.
Megjegyzés: Ne használjon túl kicsi
fűrészlapokat. A rés a fűrészlap és a feszítőék
között legfeljebb 5 mm lehet.
f A fűrészlap beszerelésekor ügyeljen arra,
hogy a fogak vágási iránya (a fűrészlapon a
nyíl által jelzett irány) megegyezzen a
védőburkolaton található nyíl által jelzett
iránnyal!
Tegye fel a 52 befogókarimát és a 51
rögzítőanyát.
Forgassa el a 51 rögzítőanyát a 17
csillagkulccsal (23 mm) és húzza meg
egyidejűleg a 50 orsó reteszelőkart, amíg az
beugrik a reteszelési helyzetbe.
Húzza meg szorosra az óramutató járásával
megegyező irányban a rögzítőanyát.
Ismét tegye be a 3 felszakadásgátló
betétlapot. (lásd a c3ábrát)
Üzemeltetés
f Az elektromos kéziszerszámon végzendő
bármely munka megkezdése előtt húzza ki a
csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
A fűrészlap szállítási és munkavégzési
helyzete
Szállítási helyzet
Forgassa el a 12 kézikereket az óramutató
járásával megegyező irányba, amíg a 38
fűrészlap fogai a 11 fűrészasztal alá kerülnek.
Munkavégzési helyzet
Forgassa el a 12 kézikereket az óramutató
járásával ellenkező irányba, amíg a 38
fűrészlap fogai kb. 5 mm-rel a munkadarab
fölé kerülnek.
Megjegyzés: Gondoskodjon arról, hogy a
védőbúra megfelelően legyen beállítva. A
védőbúrának a fűrészelés közben mindig fel kell
feküdnie a munkaradabra.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 303 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM