304 | Magyar
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
A fűrészasztal méreteinek megnövelése
A hosszú munkadarabok szabad végét alá kell
támasztani.
Asztalhosszabbító/asztalszélesítő
(lásd az „A” ábrát)
A fűrészasztal területének megnövelésére az
elektromos kéziszerszámtól hátrafelé és jobbra
is ki lehet húzni a következő síneket:
2 asztalhosszabbító (a 11 fűrészasztalt
hátrafelé 215 mm-rel meghosszabbítja)
és/vagy
9 asztalszélesítő (a 11 fűrészasztalt jobbra
285 mm-rel szélesebbé teszi)
Nyúljon be középen a kívánt sín alá és a
maximális mértékben, ütközésig húzza ki azt.
A helyzet rögzítéséhez húzza meg szorosra a
mindenkori rögzítőgombokat (23 vagy 26) a
vezetőrudakon.
Nehéz munkadaraboknál a síneket adott
esetben alá kell támasztani.
Vezetőszán (lásd a „B” ábrát)
A 1 vezetőszán alkalmazásával legfeljebb
305 mm szélességű munkadarabokat lehet
fűrészelni.
Ezzel egyidejűleg a fűrészeléskor, mindenek
előtt a 16 szögvezető alkalmazásával magasabb
preciziót lehet elérni. (lásd Vízszintes
sarkalószögek fűrészelése a vezetőszán
segítségével, a 307 oldalon)
Hajtsa jobbra a 24 reteszelőkart.
A vezetőszán ezzel most előre és hátra is
ütközésig eltolható.
A sarkalószög beállítása
A precíz vágások biztosítására az elektromos
szerszám alapbeállításait intenzív használat
után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be
kell állítani (lásd Az alapbeállítások ellenőrzése
és beállítása307 oldal).
A vízszintes sarkalószög beállítása
(Szögvezető) (lásd a „C” ábrát)
A vízszintes sarkalószöget az 60° (a bal oldalon)
és 60° (a jobb oldalon) közötti tartományban
lehet beállítani.
Lazítsa ki a 54 rögzítőgombot, ha az meg van
húzva.
Forgassa el az állítható szögű ütközőt, amíg a
55 szögkijelző a kívánt sarkalószöget jelzi.
Húzza meg ismét szorosra a 54
rögzítőgombot.
A függőleges sarkalószög beállítása
(Fűrészlap) (lásd a „D” ábrát)
A függőleges sarkalószöget a 90° és 45°zötti
tartományban lehet beállítani.
Lazítsa ki kissé az óramutató járásával
ellenkező irányban a 29 reteszelőgombot.
Megjegyzés: A reteszelőgomb teljes kioldásakor
a fűrészlap a nehézségi erő hatására egy olyan
helyzetbe billen, amely kb. 30°-nak felel meg.
Nyomja hátra a 12 kézikereket hátrafelé
(Push) és tartsa ebben a helyzetben fogva.
Ekkor a kulisszán található fogak
belekapcsolódnak a kézikerék
fogaskoszorújába.
Forgassa el addig a kézikereket, amíg a 56
szögkijelző a 57 skálán a kívánt sarkalószöget
mutatja.
Ismét húzza meg szorosra a 29
reteszelőgombot.
A 90° és 45°standard szögek beállításához a
házon ütközők vannak elhelyezve.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 304 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM