Magyar | 305
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Állítsa be a párhuzamvezetőket
Párhuzamvezető 8 (lásd az „E” ábrát)
A 58 nagyítóüvegen látható jel a 13 skálán a
párhuzamvezető és a fűrészlap közötti beállított
távolságot mutatja.
Helyezze el a párhuzamvezetőt a fűrészlap
kívánt oldalán. (lásd A párhuzamvezető
felszerelése, a 301 oldalon is)
A kioldáshoz húzza felfelé a 46 szorító
fogantyút és tolja el a párhuzamvezetőt, amíg
a 58 nagyítóüveg a fűrészlap felé a kívánt
távolságot mutatja.
A párhuzamvezető rögzítéséhez nyomja
lefelé a 46 szorító fogantyút.
10 párhuzamvezető az asztalszélesítőn
(lásd az Fábrát)
A 10 párhuzamvezetőt a 9 asztalszélesítő bal
vagy jobb oldalán egyaránt el lehet helyezni.
A párhuzamvezető öntapadó címkéjének színe
megfelel a 59 skála színének az első
vezetőrudon. A skála a párhuzamvezető
helyzetétől függően mutatja a fűrészlaptól mért
távolságot.
Csavarja rá a párhuzamvezetőt a kívánt
helyzetben az asztalszélesítőre.
Nyúljon be középen az asztalszélesítő alá és
húzza azt annyira ki, hogy a zöld, illetve sárga
skálán a fűrészlaphoz mért kívánt távolság
jelenjen meg.
Állítsa be a kiegészítő párhuzamvezetőt
Keskeny munkadarabok és függőleges
sarkalószögek fűrészelésekor fel kell szerelni
az alumíniumból készült 18 kiegészítő
párhuzamvezetőt a 8 párhuzamvezetőre.
(lásd a g2ábrát)
A rövid munkadarabok a fűrészelés során
beékelődhetnek a párhuzamvezető és a
fűrészlap közé, és ekkor a felemelkedő fűrészlap
elkaphatja és kirepítheti azokat.
Ezért a kiegészítő párhuzamvezetőt úgy állítsa
be, hogy a vezető vége a fűrészlap legelső foga
és a fűrészlap közepe közötti területen
végződjön.
Ehhez oldja ki a 48 rögzítőgombokat és tolja
el megfelelő módon a 18 kiegészítő
párhuzamvezetőt.
Húzza meg ismét feszesre a csavarokat.
Magas, keskeny munkadarabok fűrészelésekor
közvetlenül fel kell szerelni az alumíniumból
készült 18 kiegészítő párhuzamvezetőt a 8
párhuzamvezetőre. (lásd a g3ábrát)
Üzembe helyezés
Bekapcsolás (lásd a G1”–„G2ábrát)
Tolja el balra a piros 14 VÉSZKIKAPCSO
gombot és nyissa ki a sárga 30 biztonsági
fedelet.
Az üzembe helyezéshez nyomja meg a zöld 60
BE-gombot.
Ezután zárja le, de ne pattintsa be a
biztonsági fedelet.
Kikapcsolás (lásd a G3ábrát)
Nyomja be a piros 14 VÉSZKIKAPCSOLÓ
gombot.
Feszültségkiesés
A be-/kikapcsoló egy úgynevezett nullfeszültség-
kapcsoló, amely egy feszültségkiesés (például
ha üzem közben kihúzzák a hálózati csatlakozó
dugót) esetén meggátolja az elektromos
kéziszerszám újraindulását.
Az elektromos kéziszerszám ezutáni üzembe
helyezéséhez ismét meg kell nyomni a zöld 60
BE-gombot.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 305 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM