Magyar | 307
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Állítsa be a szögvezetőn a fűrészlap és a
kiegészítő párhuzamvezető közötti távolságot.
(lásd az f2ábrát)
A fűrészlap és a kiegészítő párhuzamvezető
közötti távolság legfeljebb 15 mm lehet.
Ha a 18 kiegészítő párhuzamvezető a vágási
vonal mögött van oldja ki a 45 rögzítőkészlet
mindkét csavarját.
Tolja el a kiegészítő párhuzamvezetőt és
ismét húzza meg szorosra a csavarokat.
Vízszintes sarkalószögek fűrészelése reteszelt
vezetőszán mellett
Állítsa be a kívánt vízszintes sarkalószöget.
(lásd A vízszintes sarkalószög beállítása,
a 304 oldalon)
A szögvezetőnek a 21 vezetőhoronyban
(baloldalt vagy a jobb oldalon) szabadon kell
mozognia. Ehhez szükség esetén oldja ki a 44
rögzítőgombot.
Hajtsa végre megfelelő módon a Egyenes
vágások végrehajtása szakaszban leírt
munkalépéseket.
Vízszintes sarkalószögek fűrészelése a
vezetőszán segítségével
Állítsa be a kívánt vízszintes sarkalószöget.
(lásd A vízszintes sarkalószög beállítása,
a 304 oldalon)
Hajtsa jobbra a 24 reteszelőkart és húzza
előre a 1 vezetőszánt. (lásd a „B” ábrát)
Tegye fel a feldolgozásra kerülő
munkadarabot a fűrészasztalra a 6
védőburkolat elé.
Állítsa be a 16 szögvezetőt a munkadarab elé
a bal oldali 21 vezetőhoronyban. Reteszelje
ezt a helyzetet, ehhez húzza meg szorosra a
44 rögzítőgombot.
Hajtsa végre megfelelő módon a Egyenes
vágások végrehajtása szakaszban leírt
munkalépéseket.
Az alapbeállítások ellenőrzése és
beállítása
A precíz vágások biztosítására az elektromos
szerszám alapbeállításait intenzív használat
után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be
kell állítani.
Ehhez tapasztalatra és egy megfelelő
célszerszámra van szükség.
Egy Bosch vevőszolgálat ezt a munkát gyorsan
és megbízhatóan elvégzi.
90°-os standard sarkalószög (függőleges)
beállítása
Állítson be egy 90°-os függőleges
sarkalószöget.
Ellenőrzés:
Állítson be egy szögidomszert 90°-ra és
tegye fel az 11 fűrészasztalra.
A szögidomszer szárának teljes hossza mentén
hozzá kell simulnia az 38 fűrészlaphoz.
Beállítás: (lásd a Kábrát)
Oldja ki a 29 reteszelőgombot és tartsa fogva
a 12 kézikerék segítségével a 90°-os
helyzetben a fűrészlapot.
Lazítsa ki a 61 szabályozócsavart és húzza
meg ismét (de nem egészen szorosra) a 29
reteszelőgombot.
Csavarja annyira ki vagy be a
szabályozócsavart, hogy a szögidomszer
szára teljes hossza mentén hozzásimuljon a
fűrészlaphoz.
Ezután húzza meg ismét teljesen szorosra a
29 reteszelőgombot.
Ha a 56 szögkijelző a beállítás után nincs egy
vonalban a 57 skála 90°-jelölésével, oldja ki egy
a kereskedelemben szokványosan kapható
kereszthornyos csavarhúzóval a 63 csavart és
állítsa be a 90°-jelölésnek megfelelően a
szögkijelzőt.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 307 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM