308 | Magyar
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
45° (függőleges) standard sarkalószög
beállítása (lásd a Kábrát)
Ismételje meg megfelelő módon a fent
megadott munkavégzési lépéseket 45°-os
függőleges sarkalószögnél:
lazítsa ki 29 reteszelőgombot,
állítsa be a 62 szabályozócsavart.
A 56 szögkijelző helyzetét ekkor nem szabad
megváltoztatni.
A párhuzamos ütköző feszítőerejének
beállítása (lásd az „L” ábrát)
A 8 párhuzamvezető feszítőereje gyakori
használat után csökkenhet.
Húzza meg annyira a 64 anyát, hogy a
párhuzamvezetőt ismét szorosan rögzíteni
lehessen a fűrészasztalra.
Állítsa be a vezetőszán játékát
(lásd az „M” ábrát)
Ha a 1 vezetőszán játéka a gyakori használat
után túl nagy lesz, húzza meg a 65
szabályozócsavarokat.
Állítsa be a felszakadásgátló betétlapot
(lásd az „N” ábrát)
Ellenőrzés:
A 3 felszakadásgátló betétlap elülső oldalának
egy síkban, vagy kicsivel lejjebb kell lennie a
fűrészasztallal, a hátoldalnak egy síkban, vagy
kicsivel feljebb kell lennie a fűrészasztalnál.
Beállítás:
Állítsa be a négy 66 szabályozócsavarral a
helyes szintet.
Tárolás és szállítás (lásd az „O” ábrát)
Az elektromos kéziszerszám tárolása
A tároláshoz az elektromos kéziszerszám
lehetőséget nyújt a tolófa, az ütközők (vezetők)
és pótfűrészlapok biztonságos rögzítésére.
Reteszelje a 30 sárga biztonsági fedelet és a
1 vezetőszán 24 reteszelőkarját.
Hozza a szállítási helyzetbe az elektromos
kéziszerszámot. (lásd ‘Szállítási helyzet ,
a 303 oldalon)
Válassza le a 18 kiegészítő párhuzamvezetőt
a 8 párhuzamvezetőről vagy a 16
szögvezetőről.
Hozza a megfelelő helyzetbe az ütközőket (8,
16, 18) és rögzítse a 22 tolófát.
Csavarja fel a hálózati tápvezetéket a 31
kábeltartó köré.
Egy tartalék fűrészlapot a 19 rögzítőcsavar
segítségével magán a házon lehet tárolni.
Az elektromos kéziszerszám kézi úton történő
szállítása
f Az elektromos kéziszerszámot a
hátsérülések megelőzésére mindig két
személy szállítsa.
f Az elektromos kéziszerszám szállításához
csak a szállító berendezéseket, és sohase a
védőberendezéseket, a 2
asztalhosszabbítót vagy a 9 asztalszélesítőt
használja.
A felemeléshez, vagy szállításhoz mindig csak
a 11 fűrészasztal oldalsó részén található 67
fogóvájatoknál fogva nyúljon a
berendezéshez.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 308 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM