Magyar | 309
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
f Az elektromos kéziszerszámon végzendő
bármely munka megkezdése előtt húzza ki a
csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
Ha az elektromos kéziszerszám a gondos
gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer
mégis meghibásodna, akkor a javítással csak
Bosch elektromos kéziszerszám-műhely
ügyfélszolgálatát szabad megbízni.
Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar
megrendelni, okvetlenül adja meg az elektromos
kéziszerszám típustábláján található 10-jegyű
cikkszámot.
Tisztítás
Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszá-
mot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és
biztonságosan dolgozhasson.
Minden egyes munkamenet után távolítsa el
sűrített levegővel való kifúvással, vagy egy
ecsettel a port és a forgácsot.
Tartozékok
Gépállvány . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Fűrészlapok fa- és lemezanyagok, falapok és
lécek fűrészeléséhez
Fűrészlap 254 x 30 mm,
40 fogak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Fűrészlap 254 x 30 mm,
60 fogak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Vevőszolgálat és tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karban-
tartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcso-
latos kérdésekre szívesen válaszol. A tartalékal-
katrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és
egyéb információ a következő címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha
a termékek és tartozékok vásárlásával,
alkalmazásával és beállításával kapcsolatos
kérdései vannak.
Magyar
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888
Eltávolítás
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat
és a csomagolást a környezetvédelmi szempont-
oknak megfelelően kell újrafelhasználásra előké-
szíteni.
A készülék műanyag alkatrészeit megfelelő
jelölésekkel láttuk el, így azokat az egyes
anyagfajták szerint osztályozva lehet a
gyűjtőpontokban felvenni.
Csak az EU-tagországok számára:
Ne dobja ki az elektromos
kéziszerszámokat a háztartási
szemétbe!
A használt villamos és elektroni-
kus berendezésekre vonatkozó
2002/96/EK sz. Európai
Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jog-
harmonizációjának megfelelően a már használ-
hatatlan elektromos kéziszerszámokat külön
össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szem-
pontból megfelelő újra felhasználásra le kell
adni.
A változtatások joga fenntartva.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 309 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM