Українська | 331
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
ж)Використовуйте електроприлад, при-
ладдя до нього, робочі інструменти т.і.
відповідно до цих вказівок. Беріть до
уваги при цьому умови роботи та спе-
цифіку виконуваної роботи. Викорис-
тання електроприладів для робіт, для
яких вони не передбачені, може
призвести до небезпечних ситуацій.
5) Сервіс
а) Віддавайте свій прилад на ремонт лише
кваліфікованим фахівцям та лише з ви-
користанням оригінальних запчастин.
Це забезпечить безпечність приладу на
довгий час.
Вказівки з техніки безпеки для
настільних дискових пилок
f Ніколи не ставайте на електроприлад.
Якщо електроприлад перевернеться або Ви
ненавмисно доторкнетесь торкнетеся
пиляльного диска, можливі серйозні
травми.
f Впевніться у тому, що захисна кришка
працює належним чином і вільно
рухається. Ніколи не затискайте міцно
захисну кришку у відкритому стані.
f Не підставляйте руки в зону
розпилювання при працюючому
електроінструменті. Доторкання до
пиляльного диска несе в собі небезпеку
поранення.
f Ніколи не лазьте рукою за пиляльний
диск, щоб притримати оброблювану
деталь, забрати тирсу або з інших причин.
Адже в такому випадку відстань між Вашою
рукою і пиляльним диском, що обертається,
дуже мала.
f Підводьте оброблювану деталь лише до
пиляльного диска, що обертається. В
противному разі, якщо пиляльний диск
заклиниться в оброблюваній деталі, він
може сіпнутися.
f Користуйтеся електроприладом лише
тоді, якщо на робочій площі, крім
оброблюваної деталі, немає
налагоджувальних інструментів, стружки
тощо. Невеликі шматки деревини і інші
предмети, яких може торкнутися пиляльний
диск, що обертається, можуть на великій
швидкості відскочити у Вашому напрямку.
f Розпилюйте за раз лише одну
оброблювану деталь. Оброблювані деталі,
що лежать одна на одній або одна коло
одної, можуть призводити до блокування
пиляльного диска або зсуватися під час
розпилювання.
f Завжди використовуйте паралельний або
кутовий упор. Завдяки цьому збільшується
точність розпилювання і зменшується
небезпека заклинення пиляльного диска.
f У разі заклинення пиляльного диска
вимкніть електроприлад і притримайте
заготовку, поки пиляльний диск не
зупиниться. Для уникнення рикошету
приводьте заготовку в рух лише після
зупинки пиляльного диску. Усуньте
причину заклинення пиляльного диска,
перш ніж знову вмикати електроприлад.
f Не використовуйте пиляльні диски, що
затупилися, погнулися, мають тріщини
або пошкодження. Пиляльні диски з
тупими або неправильно спрямованими
зубами, зважаючи на дуже вузький
проміжок, призводять до завеликого тертя,
заклинення пиляльного диска і смикання.
f Завжди використовуйте лише пиляльні
диски правильного розміру і з придатним
посадочним отвором (напр., у формі
зірки або круглої форми). Пиляльні диски,
що не підходять до монтажних деталей
пилки, обертаються нерівно і призводять
до втрати контролю.
f Не використовуйте пиляльні диски з
високолегованої швидкорізальної сталі.
Такі диски можуть швидко ламатися.
f Після роботи не торкайтеся пиляльного
диска, доки він не охолоне. Пиляльний
диск під час роботи дуже нагрівається.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 331 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM