Українська | 339
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Монтаж паралельного упора
(дивал.g1g3)
Паралельний упор 8 можна встановлювати
ліворуч або праворуч від пиляльного диска.
Закрутіть затискну рукоятку 46 в
передбачену для неї різьбу спереду на
паралельному упорі.
Поставте паралельний упор спочатку ззаду
на стіл. Після цього вирівняйте паралельний
упор в напрямному пазі стола 15.
Тепер паралельний упор можна пересувати
в залежності від необхідності.
Для фіксації паралельного упора притисніть
затискну рукоятку 46 униз.
Щоб розпилювати вузькі оброблювані деталі
і розпилювати під вертикальним кутом
нахилу, на паралельний упор 8 треба
монтувати алюмінієвий додатковий
паралельний упор 18.
В такому разі на кутовому упорі Ви можете
монтувати пластмасовий додатковий
паралельний упор 49.
Посуньте профільну рейку 47 в паз з
короткого боку додаткового паралельного
упора 18.
Розташуйте профільну рейку перед
паралельним упором 8 так, щоб отвори в
обох деталях збігалися.
Просуньте ручки фіксації 48 в бокові
отвори на паралельному упорі і затягніть їх.
При розпилюванні високих, вузьких деталей
алюмінієвий додатковий паралельний упор 18
треба монтувати прямо на паралельний упор 8.
Закріпіть додатковий паралельний упор 18
за допомогою 2 квадратних гайок з
монтажного комплекту 45 і ручок фіксації
48 прямо на паралельному упорі 8.
Відсмоктування пилу/тирси/стружки
Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбових
покрить, що містять свинець, деяких видів
деревини, мінералів і металу, може бути
небезпечним для здоров’я. Торкання або
вдихання пилу може викликати у Вас або у
осіб, що знаходяться поблизу, алергічні
реакції та/або захворювання дихальних
шляхів.
Певні види пилу, як напр., дубовий або буко-
вий пил, вважаються канцерогенними, особ-
ливо в сполученні з добавками для обробки
деревини (хромат, засоби для захисту дере-
вини). Матеріали, що містять азбест,
дозволяється обробляти лише спеціалістам.
За можливістю використовуйте відсмок-
тувальний пристрій.
Слідкуйте за доброю вентиляцією на
робочому місці.
Рекомендується вдягати респіраторну
маску з фільтром класу P2.
Додержуйтеся приписів щодо оброблюваних
матеріалів, що діють у Вашій країні.
Відсмоктувальний пристрій для пилу/стружки
може забиватися пилом, стружкою або
уламками заготовки.
Вимкніть електроприлад та витягніть
штепсель з розетки.
Зачекайте, поки пиляльний диск повністю
не зупиниться.
З’ясуйте причину засмічення пристрою та
усуньте її.
Зовнішнє відсмоктування (див. мал. h)
Підключіть пиловідсмоктувальний шланг до
викидача тирси 32.
Для збільшення сили відсмоктування можна
додатково підключити пилосос до
відсмоктувального патрубка 5.
Для цього зніміть кришку з
відсмоктувального патрубка.
Пиловідсмоктувач повинен бути придатним
для роботи з оброблюваним матеріалом.
Для відсмоктування особливо шкідливого для
здоров’я, канцерогенного або сухого пилу
потрібний спеціальний пиловідсмоктувач.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 339 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM