340 | Українська
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Стаціонарний або гнучкий монтаж
f Щоб забезпечити безпечні умови для
орудування, перед експлуатацією
електроприлад треба монтувати на рівній
та стабільній поверхні (напр., на
верстаку).
Монтаж без підставки (див. мал. i)
За допомогою придатних гвинтів закріпіть
електроприлад на робочій поверхні. Для
цього передбачені отвори 20.
Монтаж з підставкою
(дивал.k1k3, стор. 15 і далі)
Використовуйте для монтажу монтажний
комплект «Підставка» 68. (24 гвинти з гайками
для монтажу, 4 гвинти з гайками для кріплення
електроприладу, 4 підкладні шайби)
Скрутіть підставку 69. Затягніть гвинти.
Закріпіть електроприлад на опорній
поверхні підставки. Для цього передбачені
отвори 20 на електроприладі і довгі отвори
на підставці.
Заміна робочого інструмента
(дивал.j1 j4)
f Перед будь-якими маніпуляціями з
електроприладом витягніть штепсель з
розетки.
f Для монтажу пиляльного диска
обов’язково вдягайте захисні рукавиці.
Торкання до пиляльного диска несе в собі
небезпеку поранення.
Вибирайте для матеріалу, який Ви хочете
обробляти, придатний пиляльний диск.
Використовуйте лише пиляльні диски,
допустима максимальна швидкість яких вище,
ніж кількість обертів Вашого електроприладу
при роботі на холостому ході.
Використовуйте лише пиляльні диски, що
відповідають характеристикам, зазначеним в
цій інструкції, перевірені за EN 847-1 та мають
відповідне маркірування.
Демонтаж пиляльного диска
Для цього за допомогою доданого
кільцевого гайкового ключа 17 підніміть
спереду вставний щиток 3 і вийміть його з
виїмок 37.
Поверніть маховичок 12 проти стрілки
годинника до упору, щоб пиляльний диск 38
знаходився у максимально високому
положенні над столом.
За допомогою кільцевого гайкового ключа
17 (23 мм) відкрутіть затискну гайку 51,
одночасно потягнувши за фіксаторний
важіль шпинделя 50, щоб він зайшов у
зачеплення.
Притримуючи фіксаторний важіль
шпинделя, відкрутіть проти стрілки
годинника затискну гайку.
Зніміть затискний фланець 52.
Зніміть пиляльний диск 38.
Монтаж пиляльного диска
За необхідністю прочистіть перед монтажем
всі деталі, що будуть монтуватися.
Встановіть новий пиляльний диск на
опорний фланець 52 шпинделя робочого
інструмента 53.
Вказівка: Не використовуйте замалі пиляльні
диски. Відстань між пиляльним диском і
розпірним клином не повинна перебільшувати
макс. 5 мм.
f Під час монтажу слідкуйте за тим, щоб
напрямок різання зубів (стрілка на
пиляльному дискі) збігався з напрямком
стрілки на захисному кожусі!
Поставте затискний фланець 52 і затискну
гайку 51.
За допомогою кільцевого гайкового ключа
17 (23 мм) відкрутіть затискну гайку 51,
одночасно потягнувши за фіксаторний
важіль шпинделя 50, щоб він зайшов у
зачеплення.
Затягніть затискну гайку за стрілкою
годинника.
Встановіть щиток 3. (дивал.c3)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 340 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM