Українська | 341
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Робота
f Перед будь-якими маніпуляціями з
електроприладом витягніть штепсель з
розетки.
Транспортне і робоче положення
пиляльного диска
Положення для транспортування
Поверніть маховичок 12 за стрілкою
годинника, щоб зуби пиляльного диска 38
знаходилися нижче поверхні стола 11.
Робоче положення
Поверніть маховичок 12 проти стрілки
годинника, щоб зуби пиляльного диска 38
знаходилися прибл. 5 мм над
оброблюваною деталлю.
Вказівка: Переконайтеся, що захисний кожух
розташований належним чином. Під час
роботи він повинен завжди прилягати до
оброблюваної деталі.
Збільшення площі стола
При обробці довгих деталей під їх вільний
кінець треба що-небудь підкласти або підперти
його.
Подовження/розширення стола (див. мал. A)
Для збільшення площі стола можна витягти такі
рейки як позаду, так і праворуч на
електроприладі:
подовжувач стола 2 (подовжує стіл 11 назад
на 215 мм),
і/або
поширювач стола 9 (поширює стіл 11
праворуч на 285 мм)
Візьміться посередині спіднизу відповідної
рейки і витягніть її максимум до упору.
Для фіксації в бажаному положенні
затягніть відповідні ручки фіксації (23 на
26) на напрямних стрижнях.
При обробці важких заготовок за необхідністю
підіпріть рейки.
Пересувні полозки (див. мал. B)
Завдяки пересувним полозкам 1 можна
розпилювати оброблювані деталі шириною
максимум до 305 мм.
Одночасно забезпечується більша точність
розпилювання, особливо при роботі з кутовим
упором 16. (див. «Розпилювання під
горизонтальним кутом з використанням
пересувних полозок», стор. 344)
Для цього поверніть фіксуючий важіль 24
праворуч.
Пересувні полозки можна після цього
пересувати до упору як уперед, так і назад.
Встановлення кута нахилу
Для забезпечення точного розпилювання,
після інтенсивної експлуатації електроприладу
треба перевірити його базові настройки та за
необхідністю підкоректувати їх (див.
«Перевірка і настройка базових параметрів»,
стор. 344).
Настроювання горизонтального кута
розпилювання
(кутовий упор) (див. мал. C)
Горизонтальний кут розпилювання можна
встановлювати в діапазоні від 60° (ліворуч) до
60° (праворуч).
Відпустіть ручку фіксації 54, якщо вона
затягнута.
Повертайте кутовий упор до тих пір, поки
індикатор кута 55 не покаже необхідний кут
розпилювання.
Знову затягніть ручку фіксації 54.
Настроювання вертикального кута
розпилювання
(пиляльний диск) (див. мал. D)
Вертикальний кут розпилювання можна
встановлювати в діапазоні від 90° до 45°.
Послабте ручку фіксації 29 повертанням
проти стрілки годинника.
Вказівка: Якщо повністю відпустити ручку
фіксації, пиляльний диск під власною вагою
опуститься в положення, що приблизно
відповідає 30°.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 341 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM