Українська | 343
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Вказівки щодо роботи
Загальні вказівки щодо розпилювання
f При всіх видах розпилювання спочатку
Вам треба переконатися, що пиляльний
диск ні при яких умовах не може
торкатися упорів чи інших деталей
приладу.
Захищайте пиляльний диск від ударів і
поштовхів. Не натискуйте на пиляльний диск
збоку.
Щоб оброблювана деталь не заїдала,
розпірний клин має бути на одній лінії з
пиляльним диском.
Не обробляйте покороблені заготовки. Край
оброблюваної деталі, що прикладається до
паралельного упора, завжди має бути рівним.
Завжди зберігайте підсувну палицю на
електроприладі.
Не користуйтеся електроприладом для
фальцювання, прорізання пазів або шліців.
Позначення лінії розпилювання
Позначте на круглій жовтій наклейці 7
товщину пиляльного диска.
Це дасть Вам змогу точно розташовувати
оброблювану заготовку для розпилювання,
не відкриваючи захисний кожух.
Положення оператора (див. мал. H)
f Не стійте в одну лінію з пиляльним диском
перед електроприладом, стояти треба
завжди збоку в зміщеному відносно
пиляльного диска положенні. Таким чином
Ви захистите себе від можливого рикошету.
Не підставляйте руки і пальці під пиляльний
диск, що обертається.
При цьому зважайте на такі вказівки:
Добре тримайте оброблювану деталь обома
руками і міцно притискуйте її до столу
особливо, якщо Ви працюєте без упорів.
(див. мал. I)
При обробленні вузьких деталей і при
розпилюванні з вертикальним нахилом
кромок завжди користуйтеся доданою
підсувною палицею 22 і додатковим
паралельним упором 18. (дивал.J)
Максимальні розміри оброблюваної
заготовки
Розпилювання
Розпилювання по прямій
Встановіть паралельний упор 8 на бажану
ширину. (див.«Настроювання паралельних
упорів», стор. 342)
Покладіть оброблювану деталь на стіл перед
захисною кришкою 6.
За допомогою маховичка 12 підніміть або
опустіть пиляльний диск настільки, щоб
верхні зуби знаходилися над поверхнею
оброблюваної деталі прибл. на висоті 5 мм.
Вказівка: Переконайтеся, що захисний кожух
розташований належним чином. Під час
роботи він повинен завжди прилягати до
оброблюваної деталі.
Увімкніть електроприлад.
Розпилюйте оброблювану заготовку з
рівномірною подачею.
Вимкніть електроприлад і зачекайте, поки
пиляльний диск повністю не зупиниться.
Розпилювання із вертикальним кутом скосу
Встановіть необхідний вертикальний кут.
(див. «Настроювання вертикального кута
розпилювання», стор. 341)
Відповідним чином керуйтеся вказівками,
що містяться в розділі «Розпилювання по
прямій».
вертикальний кут
розпилювання
макс. висота
оброблюваної
заготовки [мм]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 343 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM