344 | Українська
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Настроювання відстані між пиляльним
диском і додатковим паралельним упором на
кутовому упорі (див. мал. f2)
Відстань між пиляльним диском і додатковим
паралельним упором не повинна
перебільшувати макс. 15 мм.
Якщо додатковий паралельний упор 18
знаходиться поза лінією розпилювання,
відпустіть обидва гвинти монтажного
комплекту 45.
Пересуньте додатковий паралельний упор і
знову затягніть гвинти.
Розпилювання під горизонтальним кутом із
зафіксованими пересувними полозками
Встановіть необхідний горизонтальний кут
розпилювання. (див. «Настроювання
горизонтального кута розпилювання»,
стор. 341)
Кутовий упор має вільно пересуватися в
напрямному пазу 21 (ліворуч або
праворуч). Для цього за необхідністю
відпустіть ручку фіксації 44.
Відповідним чином керуйтеся вказівками,
що містяться в розділі «Розпилювання по
прямій».
Розпилювання під горизонтальним кутом з
використанням пересувних полозок
Встановіть необхідний горизонтальний кут
розпилювання. (див. «Настроювання
горизонтального кута розпилювання»,
стор. 341)
Поверніть стопорний важіль 24 праворуч і
потягніть пересувні полозки 1 уперед.
(див. мал. B)
Покладіть оброблювану деталь на стіл перед
захисною кришкою 6.
Розташуйте кутовий упор 16 перед
оброблюваною заготовкою в лівому
напрямному пазі 21. Зафіксуйте це
положення, затягнувши ручку фіксації 44.
Відповідним чином керуйтеся вказівками,
що містяться в розділі «Розпилювання по
прямій».
Перевірка і настройка базових
параметрів
З метою точного розпилювання, після
інтенсивної експлуатації електроприладу треба
перевірити його базові параметри та за
необхідністю підкоректувати їх.
Для цього потрібний досвід та відповідний
спеціальний інструмент.
Майстерня Bosch виконує таку роботу швидко
і надійно.
Настроювання стандартного кута
розпилювання на 90° (вертикального)
Встановіть вертикальний кут на 90°.
Перевірка:
Встановіть кутовий калібр на 90° і покладіть
його на стіл 11.
Плече кутового калібру повинно по всій
довжини збігатися з пиляльним диском 38.
Настроювання: (див. мал. K)
Відпустіть ручку фіксації 29 і за допомогою
маховичка 12 притримайте пиляльний диск
в положенні 90°.
Відпустіть юстирувальний гвинт 61 і знову
злегка затягніть ручку фіксації 29.
Затягуйте або відпускайте юстирувальний
гвинт до тих пір, поки плече кутового
калібру не буде по всій довжині збігатися з
пиляльним диском.
Знову затягніть ручку фіксації 29.
Якщо після регулювання індикатор кута 56 не
буде збігатися з позначкою 90° на шкалі 57, за
допомогою звичайної хрестоподібної
викрутки відпустіть гвинт 63 та вирівняйте
індикатор кута за позначкою 90°.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 344 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM