Українська | 345
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Настроювання стандартного кута
розпилювання 45° (вертикального)
(дивал.K)
Повторіть вищезазначені дії відповідним
чином для вертикального кута
розпилювання 45°:
послабте ручку фіксації 29,
відрегулюйте юстирувальний гвинт 62).
Індикатор кута 56 при цьому не повинен
пересуватися.
Настроювання сили затискування
паралельного упора (див. мал. L)
В результаті частої експлуатації сила
затискування паралельного упора 8 може
послабнути.
Закручуйте гайку 64 до тих пір, поки
паралельний упор не можна буде знову
міцно зафіксувати на столі.
Настроювання люфту пересувних полозок
(дивал.M)
Якщо в результаті частої експлуатації
занадто збільшиться люфт пересувних
полозок 1, підтягніть юстирувальні гвинти
65.
Настроювання вставного щитка (див. мал. N)
Перевірка:
Передній край вставного щитка для захисту від
сколювання стружки 3 має знаходитися
врівень або трохи нижче стола, задній край –
врівень або трохи вище стола.
Настроювання:
За допомогою чотирьох юстирувальних
гвинтів 66 настройте необхідний рівень.
Зберігання і транспортування
(дивал)
Зберігання електроприладу
Для зберігання Ви можете надійно
зафіксувати підсувну палицю, упори і запасні
пиляльні диски на електроприладі.
Застопоріть жовту захисну кришку 30 і
стопорний важіль 24 пересувних полозок 1.
Встановіть електроприлад в положення як
для транспортування. (див. «Положення для
транспортування», стор. 341)
Роз’єднайте додатковий паралельний упор
18 і паралельний упор 8 або кутовий упор
16.
Складіть упори (8, 16, 18) і зафіксуйте
підсувну палицю 22.
Накрутіть шнур на кабельну дужку 31.
Запасний пиляльний диск можна зберігати
на корпусі приладу, закріпивши його за
допомогою кріпильного гвинта 19.
Перенесення електроприладу
f Переносьте електроприлад завжди удвох,
щоб не надірвати спину.
f Для транспортування електроінструменту
використовуйте тільки пристосування для
транспортування і ні в якому разі не
використовуйте захисні пристрої,
подовжувач стола 2 або поширювач
стола 9.
Щоб підняти або переносити
електроприлад, беріться за нього за
заглибини для рук 67 збоку на столі 11.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 345 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM