350 | Română
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Simboluri
Simbolurile care urmează pot fi importante pentru utilizarea sculei dumneavoastră electrice. Vă
rugăm să reţineţi simbolurile şi semnificaţia acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută
să utilizaţi mai bine şi mai sigur scula electrică.
Simbol Semnificaţie
f Purtaţi aparat de protecţie auditivă. Zgomotul poate
provoca pierderea auzului.
f Purtaţi mască de protecţie împotriva prafului.
f Purtaţi ochelari de protecţie.
f Zonă periculoasă! Pe cât posibil ţineţi-vă mâinile, degetele
sau braţele departe de acest sector.
Numai pentru ţările UE:
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul menajer!
Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind maşinile şi
aparatele electrice şi electronice uzate şi transpunerea
acesteia în legislaţia naţională, sculele electrice scoase din uz
trebuie colectate separat şi direcţionate către o staţie de
revalorificare ecologică.
Indică direcţia de rotaţie a roţii de mână pentru coborârea
(poziţie de transport) şi ridicarea (poziţie de lucru) pânzei de
ferăstrău.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 350 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM