Română | 355
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Prima punere în funcţiune
Scoateţi cu grijă din ambalaj piesele din setul
de livrare.
Îndepărtaţi toate materialele de ambalaj de
pe scula electrică şi de pe accesoriile din
setul de livrare.
Aveţi în mod special grijă să îndepărtaţi
materialul de ambalaj de sub blocul motor.
Unelte necesare în mod suplimentar faţă de
cele cuprinse în setul de livrare:
Şurubelniţă cu capul în cruce
Şablon de unghiuri
Cheie inelară sau fixă (13 mm)
pentru asamblarea şasiului
Ordinea montării
Pentru a vă uşura munca, respectaţi ordinea
montării elementelor sculei electrice din setul
de livrare.
1. Montare de jos în sus
Furtun de aspirare 34
Placă de bază 35 cu şuruburi cu capul crestat
în cruce premontate
2. Montare de sus în jos
Pană pentru despicat 4
Apărătoare 6
Prelungire masă de lucru pentru ferăstrău 2
Limitatorul paralel 8, limitatoarele paralele
suplimentare (18 sau 49) şi limitatorul
unghiular 16
Montare de jos în sus
Aşezaţi scula electrică pe masa de lucru
pentru ferăstrău 11.
Montarea furtunului de aspirare (vezi figura a)
Racordaţi la orificiul de eliminare a aşchiilor
al carcasei pânzei de ferăstrău şi la orificiul
de eliminare a aşchiilor 32 de pe carcasa
sculei electrice furtunul de aspirare 34.
Montarea plăcii de bază (vezi figura b)
Introduceţi placa de bază 35 în degajările
prevăzute în acest scop astfel încât
şuruburile cu capul crestat în cruce să intre
în găurile din carcasă.
Fixaţi placa de bază strângând bine
şuruburile cu capul crestat în cruce.
Montare de sus în jos
Întoarceţi astfel scula electrică încât să se
afle acum în poziţia de lucru adecvată.
Montarea penei pentru despicat
(vezi figurile c1c3)
Ridicaţi cu cheia inelară 17 în partea din faţă
placa intermediară 3 şi extrageţi-o din
degajările 37.
Rotiţi roata de mână 12 în sens contrar
mişcării acelor de ceasornic, până la punctul
de oprire, astfel încât pânza de ferăstrău 38
să se afle în poziţia cea mai de sus deasupra
mesei de lucru pentru ferăstrău.
Pentru a rabata pânza de ferăstrău 38 slăbiţi
strângerea mânerului de fixare 29.
Aşezaţi pe poziţie pana pentru despicat 4 cu
găurile adecvate pe bolţurile de prindere ale
suportului 39.
Fixaţi placa pentru despicat 4 pe suportul 39,
strângând bine şurubul cu cap hexagonal 36
cu cheia inelară 17 (13 mm).
Aşezaţi din nou pânza de ferăstrău la 90° şi
strângeţi bine mânerul de blocare 29. (vezi şi
Reglarea unghiului de înclinare în plan
vertical, pagina 359)
Indicaţie: Pentru a evita blocarea piesei de
lucru, pana pentru despicat trebuie să se
alinieze la pânza de ferăstrău.
În final montaţi din nou placa intermediară 3.
Agăţaţi placa intermediară în degajările 37 şi
împingeţi-o apoi în jos până se fixează în
masa de lucru pentru ferăstrău.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 355 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM