356 | Română
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Montarea apărătoarei (vezi figura d)
Folosiţi la montare setul de fixare pentru
apărătoare 40. (şurub, piuliţă, şaibă suport)
Împingeţi şurubul 40 prin găurile apărătoarei
şi ale penei pentru despicat.
Filetul pătrat al şurubului trebuie să se fixeze
în degajarea apărătoarei.
Montaţi şaiba suport şi piuliţa.
Strângeţi într-atât piuliţa cu cheia inelară 17
(13 mm), încât apărătoarea să rămână
nemişcată în orice poziţie de reglaj.
Montarea prelungirii mesei de lucru pentru
feărstrău (vezi figurile e1e2)
Folosiţi la montare setul de fixare pentru
prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău 41.
(2 bare de ghidare, 2 şuruburi pentru siguranţă,
2 clipsuri, 2 manete de fixare scurte)
Împingeţi cele două bare de ghidare, cu
găurile filetate îndreptate înainte, până la
punctul de oprire, în găurile prevăzute în
acest scop ale prelungirii mesei de lucru
pentru ferăstrău 2.
Înşurubaţi tamponul din cauciuc 42 pe
prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău.
Pentru fixare introduceţi clipsurile în găurile
barelor de ghidare.
Împingeţi în continuare prelungirea mesei de
lucru pentru ferăstrău cu cele două bare de
ghidare în suporturile prevăzute în acest
scop sub masa de lucru pentru ferăstrău.
Înşurubaţi şuruburile pentru siguranţă
împotriva deşurubării prelungirii mesei, în
găurile filetate prevăzute în acest scop.
Înşurubaţi mânerele de fixare 23 în găurile
filetate prevăzute în acest scop sub masa de
lucru pentru ferăstrău.
Montarea limitatorului unghiular
(vezi figurile f1f2)
Introduceţi şina 43 limitatorului unghiular 16
într-unul din canalele de ghidare 21
prevăzute în acest scop ale mesei de lucru
pentru ferăstrău.
Indicaţie: Poziţia limitatorului unghiular poate fi
fixată în canalul de ghidare din stânga prin
răsucirea mânerului de fixare 44 de pe sania de
împingere.
Montaţi limitatorul paralel suplimentar 18
din aluminiu pe limitatorul unghiular, cu setul
de fixare 45 din pachetul de livrare.
(2 şuruburi scurte, 2 piuliţe pătrate şi şaibe
suport)
Indicaţie: Aveţi grijă ca limitatorul paralel
suplimentar să se sprijine în totalitate pe masa
de lucru pentru ferăstrău.
Distanţa dintre pânza de ferăstrău şi limitatorul
paralel suplimentar poate să fie de maximum
15 mm.
Montarea limitatorului paralel
(vezi figurile g1g3)
Limitatorul paralel 8 poate fi poziţionat fie în
stânga fie în dreapta pânzei de ferăstrău.
Înşurubaţi mânerul de fixare 46 în gaura
filetată prevăzută în acest scop în partea
frontală a limitatorului paralel.
Aşezaţi mai întâi limitatorul paralel în partea
posterioară a mesei de lucru pentru
ferăstrău. Poziţionaţi apoi limitatorul paralel
în canalul de ghidare 15.
Limitatorul paralel poate fi acum deplasat
după dorinţă.
Pentru fixarea limitatorului paralel împingeţi
în jos mânerul de fixare 46.
La tăierea pieselor de lucru înguste şi la tăierea
în unghiuri de înclinare în plan vertical trebuie
să montaţi limitatorul paralel suplimentar 18 din
aluminiu pe limitatorul paralel 8.
În acest caz puteţi fixa limitatorul paralel
suplimentar 49 din material plastic pe
limitatorul unghiular.
Împingeţi şina profilată 47 în canelura de pe
latura scurtă a limitatorului paralel
suplimentar 18.
Poziţionaţi şina profilată astfel în faţa
limitatorului paralel 8, încât găurile celor
două piese să se suprapună.
Împingeţi mânerele de fixare 48 prin găurile
laterale ale limitatorului paralel şi strângeţi-le
bine.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 356 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM