358 | Română
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Schimbarea accesoriilor
(vezi figurile j1 j4)
f Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei
electrice scoateţi cablul de alimentare afară
din priză.
f La montarea pânzei de ferăstrău purtaţi
mănuşi de protecţie. În cazul contactului cu
pânza de ferăstrău există pericol de rănire.
Alegeţi pânza de ferăstrău adecvată pentru
materialul pe care doriţi să-l prelucraţi.
Folosiţi numai pânze de ferăstrău a căror viteză
maximă admisă este mai mare decât tuaţia de
mers în gol a sculei dumneavoastră electrice.
Folosiţi numai pânze de ferăstrău care
corespund specificaţiilor din prezentele
instrucţiuni şi care au fost verificate şi marcate
corespunzător, conform EN 847-1.
Demontarea pânzei de ferăstrău
Ridicaţi cu cheia inelară 17 în partea din faţă
placa intermediară 3 şi extrageţi-o din
degajările 37.
Rotiţi roata de mână 12 în sens contrar
mişcării acelor de ceasornic, până la punctul
de oprire, astfel încât pânza de ferăstrău 38
să se afle în poziţia cea mai de sus deasupra
mesei de lucru pentru ferăstrău.
Răsuciţi piuliţa de strângere 51 cu cheia
inelară 17 (23 mm) şi trageţi simultan
pârghia de blocare a a axului 50 până se
înclichetează.
Cu pârghia de blocare a axului trasă,
deşurubaţi piuliţa de strângere, în sens
contrar mişcării acelor de ceasornic.
Demontaţi flanşa de prindere 52.
Extrageţi pânza de ferăstrău 38.
Montarea pânzei de ferăstrău
Dacă este necesar, înainte de montare, curăţaţi
toate piesele ce urmează a fi montate.
Montaţi pânza de ferăstrău nouă pe flanşa de
prindere 52 a axului sculei 53.
Indicaţie: Nu întrebuinţaţi pânze de ferăstrău
prea mici. Golul dintre pânza de ferăstrău şi
pana pentru despicat trebuie să fie de maximum
5mm.
f La montare, aveţi grijă ca direcţia de tăiere
a dinţilor de ferăstrău (direcţia săgeţii de
pe pânza de ferăstrău) să coincidă cu
direcţia săgeţii de pe apărătoarea!
Montaţi flanşa de prindere 52 şi piuliţa de
strângere 51.
Răsuciţi piuliţa de strângere 51 cu cheia
inelară 17 (23 mm) şi trageţi simultan
pârghia de blocare a a axului 50 până se
înclichetează.
Strângeţi bine piuliţa de strângere rotind-o în
sensul mişcării acelor de ceasornic.
Introduceţi din nou placa intermediară
3.
(vezi figura c3)
Funcţionare
f Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei
electrice scoateţi cablul de alimentare afară
din priză.
Poziţia de transport şi de lucru a pânzei
de ferăstrău
Poziţia de transport
Rotiţi roata de mână 12 în sensul mişcării
acelor de ceasornic până când dinţii pânzei
de ferăstrău 38 ajung dedesubtul mesei de
lucru pentru ferăstrău 11.
Poziţie de lucru
Rotiţi roata de mână 12 în sens contrar
mişcării acelor de ceasornic până când dinţii
pânzei de ferăstrău 38 se vor afla la aprox.
5 mm deasupra piesei de lucru.
Indicaţie: Asiguraţi-vă că apărătoarea este
poziţionată corect. În timpul tăierii cu ferăstrăul
ea trebuie să fie întotdeauna aşezată deasupra
piesei de lucru.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 358 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM