Română | 359
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Mărirea mesei de lucru pentru ferăstrău
Piesele lungi trebuie sprijinite sau proptite la
capătul liber.
Prelungirea mesei de lucru pentru
ferăstrău/extinderea mesei de lucru pentru
ferăstrău (vezi figura A)
Pentru a mări suprafeţa mesei de lucru pentru
ferăstrău, puteţi trage afară următoarele şine,
atât în spatele cât şi în dreapta sculei electrice:
prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău 2
(prelungeşte spre spate masa de lucru pentru
ferăstrău 11 cu 215 mm)
şi/sau
extinderea mesei de lucru pentru ferăstrău 9
(extinde spre dreapta masa de lucru pentru
ferăstrău 11 cu 285 mm)
Prindeţi de jos şina dorită în partea de mijloc
şi trageţi-o afară cel mult până la punctul de
oprire.
Pentru fixarea poziţiei strângeţi bine
mânerele de fixare (23 sau 26) de pe barele
de ghidare.
Dacă este necesar, în cazul pieselor de lucru
grele, trebuie să proptiţi şinele.
Sanie de împingere (vezi figura B)
Cu sania de împingere 1 pot fi tăiate cu
ferăstrăul piese de lucru cu o lăţime maximă de
305 mm.
Totodată se atinge o precizie superioară de
tăiere, în primul rând prin folosirea limitatorului
unghiular 16. (vezi Tăierea în unghiuri de
înclinare în plan orizontal cu ajutorul saniei de
împingere, pagina 362)
Împingeţi pârghia de blocare 24 spre
dreapta.
Prin aceasta sania de împingere poate fi
deplasată atât înainte cât şi spre spate, până
la punctul de oprire.
Reglarea unghiului de înclinare
Pentru garantarea unor tăieri precise, după o
utilizare intensivă, trebuie să verificaţi reglajele
de bază ale sculei electrice şi dacă este cazul, să
executaţi din nou aceste reglaje (vezi
Verificarea şi refacerea reglajelor de bază,
pagina 362).
Reglarea unghiurilor de înclinare în plan
orizontal
(limitator unghiular) (vezi figura C)
Unghiul de înclinare în plan orizontal poate fi
reglat într-un domeniu de la 60° (la stânga)
până la 60° (la dreapta).
Detensionaţi maneta de fixare 54, în cazul în
care este strânsă.
Rotiţi limitatorul unghiular până când
indicatorul de unghiuri 55 va indica unghiul
de înclinare dorit.
Strângeţi din nou la loc maneta de fixare 54.
Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical
(pânză de ferăstrău) (vezi figura D)
Unghiul de înclinare în plan vertical poate fi
reglat într-un domeniu de la 90° până la 45°.
Slăbiţi puţin strângerea mânerului de blocare
29 răsucindu-l în sens contrar mişcării acelor
de ceasornic.
Indicaţie: În cazul slăbirii complete a mânerului
de blocare, din cauza forţei gravitaţionale, pânza
de ferăstrău se răstoarnă într-un unghi de
aproximattiv 30°.
Împingeţi spre spate roata de mână 12
(Push) şi menţineţi-o în această poziţie.
Astfel dinţii se vor angrena în culisa roţii
dinţate a roţii de mână.
Rotiţi roata de mână până când indicatorul
de unghiuri 56 va arăta unghiul de înclinare
dorit pe scala gradată 57.
Strângeţi din nou bine mânerul de blocare
29.
Pentru reglarea rapidă şi precisă a unghiului
stradard 90° şi 45° pe carcasă există opritori
finali.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 359 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM