360 | Română
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Reglarea limitatoarelor paralele
Limitator paralel 8 (vezi figura E)
Marcajul din lupa 58 arată distanţa reglată pe
scala gradată 13, dintre limitatorul paralel şi
pânza de ferăstrău
Poziţionaţi limitatorul paralel pe latura dorită
a pânzei de ferăstrău. (vezi şi Montarea
limitatorului paralel, pagina 356)
Trageţi în sus mânerul de strângere 46
pentru a-l slăbi şi deplasaţi limitatorul paralel
până când lupa 58 indică distanţa dorită la
pânza de ferăstrău.
Pentru fixarea limitatorului paralel împingeţi
în jos mânerul de fixare 46.
Limitatorul paralel 10 al extinderii mesei de
lucru pentru ferăstrău (vezi figura F)
Limitatorul paralel 10 poate fi poziţionat în
partea stângă sau dreaptă a extinderii mesei de
lucru pentru ferăstrău 9.
Colorarea etichetei autocolante de pe
limitatorul paralel corespunde culorilor scalei
gradate 59 de pe bara de ghidare anterioară.
Scala gradată indică, în funcţie de poziţia
limitatorului paralel, distanţa dintre acesta şi
pânza de ferăstrău.
Înşurubaţi limitatorul paralel în poziţia dorită
pe extinderea mesei de lucru pentru
ferăstrău.
Prindeţi dedesubt, în mijloc, şina de
extindere a mesei de lucru pentru ferăstrău şi
trageţi-o afară până când scala gradată verde
resp. galbenă indică distanţa dorită la pânza
de ferăstrău.
Reglarea limitatorului paralel
suplimentar
La tăierea pieselor de lucru înguste şi la tăierea
în unghiuri de înclinare în plan vertical trebuie
să montaţi limitatorul paralel suplimentar 18 din
aluminiu pe limitatorul paralel 8. (vezi figura g2)
În timpul tăierii cu ferăstrăul, piesele de lucru
scurte se pot bloca între limitatorul paralel şi
pânza de ferăstrău, pot fi prinse de pânza de
ferăstrău în acensiune şi pot fi apoi catapultate
de aceasta.
De aceea, reglaţi astfel limitatorul paralel
suplimentar, încât capătul său de ghidare să se
sfârşească în zona cuprinsă între cel mai din faţă
dinte al pânzei de ferăstrău şi mijlocul acesteia.
Slăbiţi în acest scop strânsoarea mânerelor
de fixare 48 şi deplasaţi în mod
corespunzător limitatorul paralel
suplimentar 18.
Strângeţi din nou la loc mânerele.
La tăierea pieselor de lucru înalte, înguste
trebuie să montaţi limitatorul paralel
suplimentar 18 din aluminiu pe limitatorul
paralel 8. (vezi figura g3)
Punere în funcţiune
Pornire (vezi figurile G1G2)
Împingeţi spre stânga butonul roşu de
întrerupere în caz de PERICOL 14 şi
deschideţi clapeta de siguranţă galbenă 30.
Pentru punerea în funcţiune apăsaţi tasta de
pornire verde 60.
Închideţi apoi clapeta de siguranţă, fără a o
bloca.
Oprire (vezi figura G3)
Apăsaţi apoi butonul roşu de întrerupere în
caz de PERICOL 14.
Întrerupere de curent
Întrerupătorul pornit-oprit este un aşa numit
întrerupător de tensiune nulă, care împiedică
repornirea sculei electrice după o întrerupere
de curent (de exemplu, prin tragerea
ştecherului afară din priză în timpul
funcţionării).
Pentru a repune apoi în funcţiune scula
electrică, trebuie să apăsaţi din nou tasta de
pornire verde 60.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 360 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM