Română | 361
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Instrucţiuni de lucru
Instrucţiuni generale privind tăierea cu
ferăstrăul
f Pentru orice tip de tăiere trebuie să vă
asiguraţi mai întâi că pânza de ferăstrău nu
poate atinge în niciun caz limitatoarele sau
alte componente ale sculei electrice.
Feriţi pânza de ferăstrău de lovituri şi şocuri. Nu
expuneţi pânza de ferăstrău unei apăsări
laterale.
Pentru a evita blocarea piesei de lucru, pana
pentru despicat trebuie să se alinieze la pânza
de ferăstrău.
Nu prelucraţi piese deformate. Piesa de lucru
trebuie să aibă întotdeauna o muchie dreaptă
care să poată fi sprijinită pe limitatorul paralel.
Păstraţi întotdeauna tija de împingere montată
pe scula electrică.
Nu folosiţi scula electrică pentru fălţuire,
canelare sau crestare.
Marcarea liniei de tăiere
Marcaţi pe eticheta autocolantă rotundă,
verde 7 grosimea pânzei de ferăstrău.
Astfel veţi putea poziţiona exact piesa de
lucru în vederea tăierii cu ferăstrăul, fără a
deschide apărătoarea.
Poziţia operatorului (vezi figura H)
f Nu vă postaţi pe aceeaşi linie cu pânza de
ferăstrău, în faţa sculei electrice, ci
poziţionaţi-vă întotdeauna lateral faţă de
pânza de ferăstrău. În acest mod corpul vă
va fi protejat în cazul unui posibil recul.
Feriţi-vă mâinile, degetele şi braţele de pânza
de ferăstrău care se roteşte.
Respectaţi următoarele indicaţii:
Ţineţi piesa de lucru cu ambele mâini şi
presaţi-o strâns pe masa de lucru pentru
ferăstrău, în special atunci când lucraţi fără
limitator. (vezi figura I)
Pentru debitarea pieselor înguste cât şi în
cazul tăierilor în unghiuri de înclinare în plan
vertical, folosiţi întotdeauna tija de
împingere din setul de livrare 22 şi limitatorul
paralel suplimentar 18. (vezi figura J)
Dimensiuni maxime ale piesei de lucru
Tăiere cu ferăstrăul
Executarea de tăieturi drepte
Ajustaţi limitatorul paralel 8 la lăţimea de
tăiere dorită. (vezi Reglarea limitatoarelor
paralele, pagina 360)
Puneţi piesa de lucru pe masa de lucru pentu
ferăstrău, în faţa apărătoarei 6.
Ridcaţi sau coborâţi pânza de ferăstrău
acţionând roata de mână 12 până când dinţii
de ferăstrău superiori se vor afla la aprox.
5 mm deasupra suprafeţei piesei de lucru.
Indicaţie: Asiguraţi-vă că apărătoarea este
poziţionată corect. În timpul tăierii cu ferăstrăul
ea trebuie să fie întotdeauna aşezată deasupra
piesei de lucru.
Porniţi scula electrică.
Tăiaţi piesa de lucru cu avans uniform.
Deconectaţi scula electrică şi aşteptaţi ca
pânza de ferăstrău să se oprească complet.
Tăierea în unghiuri de înclinare în plan vertical
Reglaţi unghiul de înclinare în plan vertical
dorit. (vezi Reglarea unghiului de înclinare
în plan vertical, pagina 359)
Urmaţi paşii de lucru conform paragrafului
Executarea de tăieturi drepte.
Reglarea distanţei dintre pânza de ferăstrău şi
limitatorul paralel suplimentar (vezi figura f2)
Distanţa dintre pânza de ferăstrău şi limitatorul
paralel suplimentar poate să fie de maximum
15 mm.
În cazul în care limitatorul paralel
suplimentar 18 se află în spatele liniei de
tăiere, slăbiţi ambele şuruburi ale setului de
fixare 45.
Deplasaţi limitatorul paralel suplimentar şi
strângeţi din nou bine şuruburile.
Unghi de înclinare
vertical
Înălţime maximă a
piesei de lucru [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 361 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM