362 | Română
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Tăiere în unghi de înclinare în plan orizontal, cu
sania de împingere blocată
Reglaţi unghiul de înclinare orizontal dorit.
(vezi Reglarea unghiurilor de înclinare în
plan orizontal, pagina 359)
Limitatorul unghiular trebuie să se poată
mişca liber în canalul de ghidare 21 (în
stânga sau dreapta). Pentru aceasta, dacă
este necesar, slăbiţi strângerea mânerului de
fixare 44.
Urmaţi paşii de lucru conform paragrafului
Executarea de tăieturi drepte.
Tăierea în unghiuri de înclinare în plan
orizontal cu ajutorul saniei de împingere
Reglaţi unghiul de înclinare orizontal dorit.
(vezi Reglarea unghiurilor de înclinare în
plan orizontal, pagina 359)
Împingeţi spre dreapta pârghia de blocare 24
şi trageţi înainte sania de împingere 1.
(vezi figura B)
Puneţi piesa de lucru pe masa de lucru pentu
ferăstrău, în faţa apărătoarei 6.
Poziţionaţi limitatorul unghiular 16 în faţa
piesei de lucru, în canalul de ghidare 21 din
stânga. Blocaţi-l în această poziţie, strângând
bine mânerul de fixare 44.
Urmaţi paşii de lucru conform paragrafului
Executarea de tăieturi drepte.
Verificarea şi refacerea reglajelor de
bază
Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o
utilizare intensivă, trebuie să verificaţi reglajele
de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul,
să le refaceţi.
În acest scop aveţi nevoie de experienţă şi de o
unealtă specială corespunzătoare.
Această operaţie se execută rapid şi fiabil la un
centru de service şi asistenţă tehnică post-
vânzări Bosch.
Reglarea unghiurilor de înclinare standard de
90° (vertical)
Reglaţi un unghi de înclinare în plan vertical
de 90°.
Verificare:
Reglaţi şablonul de unghiuri la 90° şi puneţi-l
pe masa de lucru pentru ferăstrău 11.
Braţul şablonului de unghiuri trebuie să fie
coliniar cu pânza de ferăstrău 38 pe toată
lungimea sa.
Reglare: (vezi figura K)
Slăbiţi strângerea mânerului de blocare 29 şi
ţineţi pânza de ferăstrău, cu ajutorul roţii de
mână 12, în poziţia de 90°.
Slăbiţi şurubul de ajustare 61 şi strângeţi din
nou puţin mânerul de blocare29.
Înşurubaţi sau deşurubaţi şurubul de
ajustare până când braţul şablonului de
unghiuri este coliniar pe toată lungimea sa cu
pânza de ferăstrău.
Apoi strângeţi din nou foarte bine mânerul de
blocare 29.
În cazul în care, după reglare, indicatorul de
unghiuri 56 nu este coliniar cu marcajul de 90°
al scalei gradate 57, slăbiţi şurubul 63 cu o
şurubelniţă cu capul crestat în cruce uzuală din
comerţ şi aliniaţi indicatorul de unghiuri de-a
lungul marcajului de 90°.
Reglarea unghiului de înclinare standard
de 45° (în plan vertical) (vezi figura K)
Repetaţi paşii de lucru de mai sus pentru
unghiul de înclinare în plan vertical de 45°:
slăbiţi strângerea mânerului de blocare 29,
reglaţi şurubul de ajustare 62.
Nu este permisă o nouă modificare a reglajului
indicatorului de unghiuri 56.
Reglarea forţei de tensionare a limitatorului
paralel (vezi figura L)
După o întrebuinţare frecventă, forţa de
tensionare a limitatorului paralel 8 poate să
scadă.
Strângeţi piuliţa
64 până când limitatorul
paralel poate fi din nou fixat strâns pe masa
de lucru pentru ferăstrău.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 362 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM