Română | 363
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Reglarea jocului saniei de împingere
(vezi figura M)
Dacă după o întrebuinţare frecventă jocul
saniei de împingere 1 devine prea mare,
strângeţi şuruburile de ajustare 65.
Reglarea plăcii intermediare (vezi figura N)
Verificare:
Partea anterioară a plăcii intermediare 3 trebuie
să fie la acelaşi nivel sau puţin sub masa de lucru
pentru ferăstrău, partea posterioară trebuie să
fie la acelaşi nivel sau puţin deasaupra mesei de
lucru pentru ferăstrău.
Reglare:
Reglaţi nivelul corect cu ajutorul celor patru
şuruburi de ajustare 66.
Depozitare şi transport (vezi figura O)
Depozitarea sculei electrice
În scopul depozitării, scula electrică vă oferă
posibilitatea fixării sigure a tijei de împingere, a
limitatoarelor şi a pânzelor de ferăstrău de
rezervă.
Zăvorâţi clapeta de siguranţă galbenă 30 şi
pârghia de blocare 24 a saniei de împingere
1.
Aduceţi scula electrică în poziţie de
transport. (vezi Poziţia de transport,
pagina 358)
Desprindeţi limitatorul paralel suplimentar
18 de pe limitatorul paralel 8 sau limitatorul
unghiular 16.
Poziţionaţi limitatoarele (8, 16, 18) şi fixaţi
tija de împingere 22.
Înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul
suportului de cablu 31.
Puteţi păstra o pânză de ferăstrău de rezervă
pe carcasa sculei electrice, cu ajutorul
şurubului de fixare 19.
Transportul sculei electrice
f În scopul evitării producerii de traumatisme
ale spatelui, scula electrică se va transporta
întotdeauna de către două persoane.
f Pentru transportarea sculei electrice
folosiţi numai dispozitivele de transport şi
niciodată dispozitivele de protecţie,
prelungirea mesei de lucru pentru ferăstrău
2 sau extinderea mesei de lucru pentru
ferăstrău 9.
Pentru a o ridica sau a o transporta,
apucaţi-o de mânerele 67 din părţile laterale
ale mesei de lucru pentru ferăstrău 11.
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
f Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei
electrice scoateţi cablul de alimentare afară
din priză.
Dacă în ciuda procedeelor de fabricaţie şi
control riguroase maşina are totuşi o pană,
repararea acesteia se va face numai la un atelier
de asistenţă service autorizat pentru scule
electrice Bosch.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de
schimb vă rugăm să indicaţi neapărat numărul
de identificare compus din 10 cifre, conform
plăcuţei indicatoare a tipului sculei electrice.
Curăţare
Pentru a putea lucra bine şi sigur, menţineţi
curate scula electrică şi fantele de aerisire ale
acesteia.
După fiecare operaţie îndepărtaţi praful şi
aşchiile, prin suflare cu aer comprimat sau cu o
pensulă.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 363 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM