364 | Română
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Accesorii
Şasiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Pânze de ferăstrău pentru lemn şi placaje,
paneluri şi şipci
Pânză de ferăstrău 254 x 30 mm,
40 dinţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Pânză de ferăstrău 254 x 30 mm,
60 dinţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Serviciu de asistenţă tehnică post-
vânzări şi consultanţă clienţi
Serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vân-
zări răspunde întrebărilor dumneavoastră pri-
vind întreţinerea şi repararea produsului dum-
neavoastră cât şi privitor la piesele de schimb.
Desene descompuse ale ansamblelor cât şi
informaţii privind piesele de schimb găsiţi şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă clienţi Bosch răspunde
cu plăcere la întrebările privind cumpărarea, uti-
lizarea şi reglarea produselor şi accesoriior lor.
România
Robert Bosch SRL
Bosch Service Center
Str. Horia Măcelariu Nr. 3034,
013937 Bucureşti
Tel. Service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
Fax: +40 (021) 4 05 75 66
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. Consultanţă tehnică: +40 (021) 4 05 75 39
Fax: +40 (021) 4 05 75 66
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
Eliminare
Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele tre-
buie direcţionate către o staţie de revalorificare
ecologică.
În vederea reciclării separate pe sortimente,
piesele din plastic sunt marcate corespunzător.
Numai pentru ţările UE:
Nu aruncaţi sculele electrice în
gunoiul menajer!
Conform Directivei Europene
2002/96/CE privind maşinile şi
aparatele electrice şi electronice
uzate şi transpunerea acesteia în
legislaţia naţională, sculele electrice scoase din
uz trebuie colectate separat şi direcţionate
către o staţie de revalorificare ecologică.
Sub rezerva modificărilor.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 364 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM