370 | Български
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Функционално описание
Прочетете внимателно всички
указания. Неспазването на
приведените по-долу указания
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
Предназначение на
електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за
стационарен монтаж. Той е предназначен за
изпълняване на праволинейни надлъжни или
напречни срезове в дървесни материали. При
това е възможно изпълняването на срезове
под наклон в хоризонтална равнина от 60° до
+60°, както и във вертикална равнина 90° до
45°.
Мощността на електроинструмента е
разчетена за разрязване на твърд и мек
дървесен материал, както и за пресовани
плоскости и фазери.
При работа в режим на стационарен циркуляр
не се допуска разрязването на алуминий или
други цветни метали.
Съобразявайте се с размерите на циркулярния диск.
Отворът му трябва да пасва без луфт на присъединителното
стъпало на вала. Не използвайте редуциращи звена или
адаптери.
При смяна на циркулярния диск внимавайте широчината на
среза да не е по-малка, а дебелината на фланеца на диска да
не е по-голяма от дебелината на разтварящия клин.
Указва начина на функциониране на застопоряващата
ръкохватка на ъгловата опора при регулиране на ъгъла на
среза в хоризонтална равнина.
Показва възможните позиции на опората за успоредно
водене на приспособлението за разширяване на работния
плот.
Цветните означения на лепенката съответстват на цветовете
на скалата на предната ръкохватка за водене. В зависимост
от позицията на опората за успоредно водене скалата
показва разстоянието до циркуляра.
Символ Значение
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 370 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM