Български | 371
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Изобразени елементи
Номерирането на изобразените модули се
отнася до фигурите на електроинструмента на
графичните страници.
1 Шейна за изтласкване
2 Приспособление за удължаване на
работния плот
3 Вложка
4 Разтварящ клин
5 Щуцер за прахоуловителна система на
предпазния кожух
6 Предпазен кожух
7 Лепенка за обозначаване на линията на
среза
8 Опора за успоредно водене
9 Приспособление за разширяване на
работния плот
10 Опора за успоредно водене на
приспособлението за разширяване на
работния плот 9
11 Маса
12 Ръкохватка за повдигане и спускане на
циркуляра
13 Скала за разстоянието между циркуляра и
опората за успоредно водене 8
14 Бутон за АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
15 Направляващ канал за опората за
успоредно водене 8
16 Ъглова опора
17 Ключ «звезда» (23 mm; 13 mm)
18 Допълнителна опора за успоредно водене
(алуминий)
19 Застопоряващ винт за магазина за
циркуляри
20 Монтажни отвори
21 Направляващ канал за ъгловата опора
22 Лост за изтласкване
23 Застопоряваща ръкохватка за удължителя
на работния плот 2
24 Лост за застопоряване на шейната за
изтласкване
25 Застопоряваща ръкохватка за опората за
успоредно водене 10
26 Застопоряваща ръкохватка за
приспособлението за разширяване на
работния плот 9
27 Гнездо за съхраняване на допълнителната
опора за успоредно водене 18
28 Гнездо за съхраняване на опората за
успоредно водене 8
29 Застопоряваща ръкохватка за наклона на
среза във вертикална равнина
30 Осигурителна капачка на пусковия
прекъсвач
31 Скоба за придържане на кабела
32 Отвор за изхвърляне на стружките
33 Гнездо за съхраняване на ъгловата опора
34 Шланг на прахосмукачка
35 Основна плоча
36 Винт с шестостенна глава за
застопоряване на разтварящия клин 4
37 Отвори за вложката
38 Циркулярен диск
39 Основа за захващане на разтварящия клин
40 Комплект крепежни елементи за
«предпазния кожух»
41 Комплект крепежни елементи за
«удължителя на работния плот»
42 Гумен краен ограничител
43 Направляваща шина на ъгловата опора
44 Застопоряваща ръкохватка на ъгловата
опора
45 Комплект крепежни елементи за
«спомагателната опора за успоредно
водене/ъглова опора»
46 Застопоряваща ръкохватка на опората за
успоредно водене
47 Профилна шина
48 Застопоряващи ръкохватки за
спомагателната опора за успоредно
водене (алуминий)
49 Спомагателна опора за успоредно водене
(пластмаса)
50 Лост за застопоряване на вала
51 Застопоряваща гайка
52 Центроващ/застопоряващ фланец
53 Вал на електроинструмента
OBJ_BUCH-783-003.book Page 371 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM