372 | Български
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
54 Застопоряваща ръкохватка за ъгъла на
среза (в хоризонтална равнина)
55 Стрелка на ъгловата опора
56 Стрелка за отчитане на ъгъла
(във вертикална равнина)
57 Скала за наклона на среза
(във вертикална равнина)
58 Лупа
59 Скала за разстоянието между циркуляра и
опората за успоредно водене 10
60 Бутон за включване
61 Винт за регулиране на стандартен наклон
на среза във вертикална равнина 90°
62 Винт за регулиране на стандартен наклон
на среза във вертикална равнина 45°
63 Винт за стрелката за отчитане на ъгъла
(във вертикална равнина)
64 Гайка за регулиране на силата на затягане
на опората за успоредно водене 8
65 Винтове за регулиране на луфта на
шейната за изтласкване
66 Винтове за регулиране на вложката
67 Повърхност за захващане
68 Комплект крепежни елементи за
«подпорния стенд»*
69 Подпорен стенд*
*Изобразените на фигурите и описаните допълни-
телни приспособления не са включени в стандарт-
ната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък
на допълнителните приспособления можете да
намерите съответно в каталога ни за допълнителни
приспособления.
Технически данни
Настолна циркулярна
машина
PTS 10
Каталожен номер
3 603 L03 2..
Номинална
консумирана
мощност
W 1400
Номинално
напрежение
V 230
Честота
Hz 50
Скорост на въртене
на празен ход
min
-1
5000
Ограничение на
пусковия ток
z
Маса съгласно
EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Клас на защита
/II
Максимални габаритни размери на обработваните
детайли, вижте страница 380.
Приведените данни се отнасят за номинално
напрежение на захранващата мрежа [U] 230/240 V.
При по-ниски напрежения, както и при специфични
изпълнения за някои страни те могат да се
различават.
Моля, обърнете внимание на каталожния номер на
Вашия електроинструмент, написан на табелката му.
Търговските наименования на някои
електроинструменти могат да бъдат променяни.
Размери на подходящи циркулярни
дискове
Диаметър на
циркулярния диск
mm 254
Дебелина на тялото на
диска
mm 1,8
Диаметър на отвора на
диска
mm 30
OBJ_BUCH-783-003.book Page 372 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM