374 | Български
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Шланг за прахоулавяне 34
Лост за изтласкване 22
Ключ «звезда» 17
при изпълнение на електроинструмента с
подпорен стенд:
Подпорен стенд 69
(12профила,апачки)
Комплект крепежни елементи за
«подпорния стенд» 68
(24 винта с гайки за сглобяване, 4 винта с
гайки за застопоряване на
електроинструмента, 4 подложни шайби)
Упътване: Огледайте електроинструмента за
евентуални повреди.
Преди да продължите използването на
електроинструмента, трябва внимателно да
проверите дали предпазните съоръжения или
леко повредени детайли функционират
изрядно и съобразно предназначението си.
Проверете дали подвижните детайли
функционират правилно и не се заклинват или
дали има други повредени детайли. Всички
детайли трябва да са монтирани правилно и да
изпълняват всички условия за безопасна
работа.
Повредени предпазни съоръжения и детайли
трябва да бъдат ремонтирани или заменени от
квалифициран техник в оторизиран сервиз за
електроинструменти на Бош.
Пускане в експлоатация
Извадете внимателно всички включени в
окомплектовката детайли.
Отстранете всички опаковъчни материали
от електроинструмента и включените в
окомплектовката детайли.
Внимавайте специално да отстраните
опаковъчните материали под блока на
електродвигателя.
Допълнителни инструменти, необходими за
монтирането:
кръстата отвертка
ъгломер
обикновен гаечен ключ или ключ «звезда»
(13 mm)
за сглобяването на подпорния стенд
Последователност на сглобяване
За улесняване на сглобяването на включените
в окомплектовката елементи спазвайте
следната последователност.
1. Монтиране на елементите отдолу
Шланг за прахоулавяне 34
Основна плоча 35 с предварително
монтирани винтове
2. Монтиране на елементите отгоре
Разтварящ клин 4
Предпазен кожух 6
Удължител на работния плот 2
Опора за успоредно водене 8,
спомагателни опори за успоредно водене
(18 или 49) и ъглова опора 16
Монтиране на елементите отдолу
Поставете електроинструмента легнал на
работния си плот 11.
Монтиране на шланга за прахоулавяне
(вижте фигура a)
Вкарайте на отвора за изхвърляне на
стърготини на предпазния кожух и на
отвора за изхвърляне на стърготини 32 на
корпуса шланг на прахосмукачка 34.
Монтиране на основната плоча (вижте
фигура b)
Поставете основната плоча 35 в
предвидените за целта отвори, така че
винтовете да се захванат в резбовите
отвори в корпуса.
Затегнете винтовете, за да захванете
основната плоча.
Монтиране на елементите отгоре
Обърнете електроинструмента, така че да
застане в правилната си позиция за работа
Монтиране на разтварящия клин
(вижте фигури c1c3)
Като използвате ключа «звезда» 17 като
лост повдигнете предния край на вложката
3 и я извадете от отворите 37.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 374 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM