Srpski | 387
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
f Nosite zaštitne naočare.
f Područje opasnosti! Držite što je moguće više ruke, prste
ili šake dalje od ovoga područja.
Samo za EU-zemlje:
Ne bacajte električni pribor u kućno djubre!
Prema evropskim smernicama 2002/96/EG o starim
električnim i elektronskim uredjajima i njihovim pretvaranju u
nacionalno dobro ne moraju više upotrebljivi električni pribori
da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj regeneraciji koja
odgovara zaštiti čovekove okoline.
Pokazuje pravac okretanja ručnog točka na spuštanje (Pozicija
za transport) i podizanje (Radna pozicija) lista testere.
Izvodite podešavanje vertikalnog ugla iskošenja (list testere se
može iskretati) u pokazanom redosledu.
Pokazuje maksimalnu dozvoljenu visinu nekog radnog komada
pri vertikalnom standardnom uglu iskošenja 90° i 45°.
Simbol Značenje
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 387 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM