Srpski | 391
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Set za pričvršćivanje Produživač stola 41
(2 stubića vodjice, 2 zavrtnja za
obezbedjenje, 2 Clips, 2 kratke drške za
pričvršćivanje)
Paralelni graničnici 8 i 10
Dodatak-paralelni graničnik (Aluminium) 18
sa profilnom šinom 47
Dodatak-paralelni graničnik ( plastika) 49
Ugaoni graničnik 16
Set za pričvršćivanje Dodatni-paralelni
graničnik 45 (4 kratka zavrtnja, 2 dugačke
drške za pričvršćivanje 48, 2 navrtke i platne)
Zaštitna hauba 6
Set za pričvršćivanje Zaštitne haube 40
(Zavrtanj, navrtka, platna)
Klin procepa 4 sa prethodno montiranim
šestougaonim zavrtnjem 36
Usisno crevo 34
Pokretni kliše 22
Okasti ključ 17
Kod izvodjenja uredjaja sa donjim postoljem:
Donje postolje 69
(12 Profili, 4 dela)
Set za pričvršćivanje donjeg postolja 68
(24 zavrtnji sa navrtkama za sastavljanje, 4
zavrtnji sa navrtkama za pričvršćivanje
električnog alata, 4 platne podmetači)
Uputstvo: Prekontrolišite električni alat na
eventualna oštećenja.
Pre dalje upotrebe električnog alata moraju se
uredjaji zaštite ili lako oštećeni delovi brižljivo
ispitati u pogledu svoje besprekorne i
namenjene funkcije. Prekontrolišite, da li
pokretni delovi funkcionišu besprekorno i ne
zaglavljuju, ili da li su delovi oštećeni. Svi delovi
moraju biti ispravno montirani i ispunjavati sve
uslove, da bi obezbedili besprekoran rad.
Oštećeni uredjaji zaštite i delovi moraju se
stručno popraviti ili zameniti u priznatoj
stručnoj radionici.
Prvo puštanje u rad
Izvadite sve isporučene delove oprezno iz
svoga pakovanja.
Izvadite sav materijal od pakovanja
električnog uredjaja i isporučenog pribora.
Pazite na to, da se materijal od pakovanja
ukloni ispod bloka motora.
Dodatni alat potreban za obim isporuke:
Krstasta odvrtka
Ugaono granično merilo
Okasti i viljuškasti ključ (13 mm)
za sastavljanje donjeg postolja
Redosled montaže
Obratite pažnju radi olakšavanja rada na
redosled montaže isporučenih elemenata
uredjaja.
1. Montaža od dole
Usisno crevo 34
Podna ploča 35 sa prethodno montiranim
zavrtnjima sa ukrštenim prorezom
2. Montaža od gore
Klin za zazor 4
Zaštitna hauba 6
Produživanje stola 2
Paralelni graničnik 8, dodatni paralelni
graničnik (18 ili 49) i ugaoni graničnik 16
Montaža od dole
Stavite električni alat na sto za testerisanje
11.
Montaža usisnog creva (pogledajte sliku a)
Povežite izbacivanje piljevine na kućištu lista
testere i izbacivanje piljevine 32 na kućištu
uredjaja sa usisnim crevom 34.
Montaža ploče podnožja (pogledajte sliku b)
Ubacite ploču podnožja 35 u predvidjene
žljebove, tako da krstasti zavrtnji zahvate
otvore kućišta.
Pričvrstite podnu ploču, pričem čvrsto
stegnite krstaste zavrtnje.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 391 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM