400 | Srpski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Servis i savetovanja kupaca
Servis odgovara na Vaša pitanja u vezi popravke
i održavanja Vašeg proizvoda kao i u vezi
rezervnih delova. Šematske prikaze i informacije
u vezi rezervnih delova naći ćete i pod:
www.bosch-pt.com
Bosch-ov tim savetnika će Vam pomoći kod
pitanja u vezi kupovine, primene i podešavanja
proizvoda i pribora.
Srpski
Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 (011) 244 85 46
Fax: +381 (011) 241 62 93
E-Mail: asboschz@EUnet.yu
Uklanjanje djubreta
Električni pribori, pribor i pakovanja treba da se
odvoze regeneraciji koja odgovara zaštiti
čovekove sredine.
Za regeneraciju prema vrstama delovi od
plastike su označeni.
Samo za EU-zemlje:
Ne bacajte električni pribor u
kućno djubre!
Prema evropskim smernicama
2002/96/EG o starim električnim i
elektronskim uredjajima i njihovim
pretvaranju u nacionalno dobro ne
moraju više upotrebljivi električni pribori da se
odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj regeneraciji
koja odgovara zaštiti čovekove okoline.
Zadržavamo pravo na promene.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 400 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM