Slovensko | 403
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
f Obdelovanec pomaknite le do žaginega
lista, ki je v teku. Sicer obstaja nevarnost
udarca nazaj, če se žagin list zatakne v
obdelovancu.
f Električno orodje uporabite samo takrat, ko
so z delovne površine razen obdelovanca, ki
ga morate obdelati, odstranjeni vsa vstavna
orodja, leseni ostružki itd. Majhni leseni kosi
ali drugi predmeti, ki pridejo v stik z vrtečim
se žaginim listom, lahko priletijo v upravljalca
orodja z veliko hitrostjo.
f Žagajte vedno le en obdelovanec. Če
obdelovance naložite drug na drugega ali
drug poleg drugega, lahko slednji blokirajo
žagin list ali pa se pomaknejo med žaganjem
drug proti drugemu.
f Uporabljajte vedno le vzporedni ali kotni
prislon. To izboljša natančnost reza in
zmanjša možnost vpetja žaginega lista.
f Če žagin list obtiči, izklopite električno
orodje in držite obdelovanec na miru,
dokler se žagin list ne ustavi. Da bi
preprečili udarec nazaj, smete obdelovanec
premakniti šele po ustavitvi žaginega lista.
Pred ponovnim zagonom električnega orodja
odpravite vzrok za zataknitev žaginega lista.
f Ne uporabljajte topih, razpokanih, zvitih ali
poškodovanih žaginih listov. Žagini listi s
topimi in napačno usmerjenimi zobmi
povzročijo zaradi preozke reže žaganja
povečano trenje, zataknitev žaginega lista in
povratni udarec.
f Uporabite vedno žagine liste pravilne
velikosti in z ustrezno izvrtino za vgradnjo
(npr. zvezdasto ali okroglo). Žagini listi, ki
ne ustrezajo sestavnim delom žage, nimajo
enakomernega okroglega teka, kar ima za
posledico izgubo kontrole.
f Ne uporabljajte žaginih listov iz visoko
legiranega hitrorezljivega jekla
(HSS-visokozmogljivo hitrorezljivo jeklo).
Takšni žaginili listi se lahko zlomijo.
f Po končanem delu ne prijemajte žaginega
lista, dokler se ne ohladi. Žagin list se pri
delu zelo segreje.
f Nikoli ne uporabljajte orodja brez vložne
plošče. Okvarjeno vložno ploščo
zamenjajte. Če ni prisotne brezhibne vložne
plošče, se lahko poškodujete z žaginimi
listom.
f Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo
proti premikanju bolje zavarovan z vpenjal-
nimi pripravami ali s primežem, kot če bi ga
držali z roko.
f Delovno mesto naj bo vedno čisto. Posebno
nevarne so mešanice materialov. Prah lahkih
kovin se lahko vname ali eksplodira.
f Ne zapuščajte električnega orodja, dokler
se le-to popolnoma ne ustavi. Iztekajoče
delovanje vsadnih orodij lahko povzroči
telesne poškodbe.
f Ne uporabljajte električnega orodja s
poškodovanim kablom. Ne dotikajte se
poškodovanega električnega kabla. Če se
kabel poškoduje med delom, izvlecite
omrežni vtikač iz vtičnice. Poškodovani
kabli povečujejo tveganje električnega udara.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 403 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM