404 | Slovensko
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Simboli
Simboli, ki sledijo, so lahko pomembni za uporabo Vašega električnega orodja. Zapomnite si,
prosimo, simbole in njihov pomen. Pravilna razlaga simbolov Vam pomaga, da električno orodje bolje
in varneje uporabljate.
Simbol Pomen
f Nosite zaščitne glušnike. Vpliv hrupa lahko povzroči izgubo
sluha.
f Nosite zaščitno masko proti prahu.
f Nosite zaščitna očala.
f Območje nevarnosti! Imejte roke, prste ali lahti kolikor
mogoče stran od tega območja.
Samo za države EU:
Električnih orodij ne odlagajte med hišne odpadke!
V skladu z Direktivo 2002/96/ES Evropskega Parlamenta in
Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in
njeni uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna
orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno
reciklirati.
Prikazuje smer vrtenja ročnega kolesca za spust (transportni
položaj) in dvig (delovni položaj) žaginega lista.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 404 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM