406 | Slovensko
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Opis delovanja
Preberite vsa opozorila in
napotila. Napake zaradi
neupoštevanja spodaj navedenih
opozoril in napotil lahko povzročijo
električni udar, požar in/ali težke
telesne poškodbe.
Uporaba v skladu z namenom
Električno orodje je kot stoječ stabilen aparat
namenjeno izvajanju vzdolžnih in prečnih rezov v
lesu s postopkom rezanja v ravni liniji. Pri tem je
možno nastaviti vodoravni jeralni kot od 60°
do +60° in navpični jeralni kot od 90° do 45°.
Zmogljivost električnega orodja je primerna za
žaganje trdega in mehkega lesa ter ivernih in
vlaknenih plošč.
Če uporabljate električno orodje kot namizno
krožno žago, potem ni dovoljeno žaganje
aluminija ali drugih neželeznih kovin.
Komponente na sliki
Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na
predstavitev orodja na strani z grafiko.
1 Drsna tirnica
2 Podaljšek mize
3 Vložna plošča
4 Razporni klin
5 Odsesovalni nastavek na zaščitnem pokrovu
6 Zaščitni pokrov
7 Nalepka za označevanje rezalne linije
8 Vzporedni prislon
9 Razširitev mize
10 Paralelni prislon razširitve mize 9
11 Zasučna plošča
12 Ročno kolesce za dvig in spust žaginega lista
13 Skala za razmak žaginega lista do
paralelnega prislona 8
14 Gumb za IZKLOP V SILI
15 Vodilni utor za paralelni prislon 8
16 Kotni prislon
17 Očesni ključ (23 mm; 13 mm)
18 Dodatni paralelni prislon (aluminij)
19 Pritrdilni vijak depoja žaginih listov
20 Izvrtine za montažo
21 Vodilni žleb za kotni prislon
22 Potisno tnalo
23 Pritrdilni nastavek za podaljšanje mize 2
24 Aretirna ročica drsne tirnice
25 Pritrdilni nastavek za paralelni prislon 10
26 Pritrdilni nastavek za razširitev mize 9
27 Depo dodatnega paralelnega prislona 18
28 Depo paralelnega prislona 8
29 Aretirni nastavek za nastavitev vertikalnih
jeralnih kotov
30 Varnostni pokrov stikala za izklop v sili
31 Nosilec kabla
32 Izmet ostružkov
33 Depo kotnega prislona
34 Odsesovalna gibka cev
35 Talna plošča
36 Šestrobni vojak za pritrditev razpornega
klina 4
37 Odprtine za vložno ploščo
38 Žagin list
39 Držalo zagozde za cepljenje
40 Komplet za pritrditev zaščitni pokrov
41 Komplet za pritrditev
podaljšek mize
42 Gumijast blažilnik
43 Vodilna tirnica kotnega prislona
44 Nastavitveni gumb na kotnem prislonu
45 Komplet za pritrditev dodatni paralelni
prislon/kotni prislon
46 Vpenjalni ročaj vzporednega prislona
47 Profilna tirnica
48 Pritrdilni nastavki za dodatni paralelni
prislon (aluminij)
49 Dodatni paralelni prislon (umetna masa)
50 Ročica za blokiranje vretena
51 Napenjalna matica
52 Prijemalna/vpenjalna prirobnica
53 Orodno vreteno
54 Pritrdilni nastavek za jeralni kot (vodoravno)
55 Prikaz kota na kotnem prislonu
56 Kotni kazalnik (navpično)
57 Skala za nastavitev jeralnega kota
(navpično)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 406 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM