Slovensko | 407
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
58 Povečevalno steklo
59 Skala za razmak žaginega lista do
paralelnega prislona 10
60 Tipka za vklop
61 Justirni vijak za nastavitev vertikalnega
standardnega jeralnega kota 90°
62 Justirni vijak za nastavitev vertikalnega
standardnega jeralnega kota 45°
63 Vijak za kotni kazalnik (navpično)
64 Matica za nastavitev vpenjalne sile
paralelnega prislona 8
65 Justirni vijaki za zračnost drsne tirnice
66 Justirni vijaki za vložno ploščo
67 Prijemna vdolbina
68 Komplet za pritrditev podstavek*
69 Podstavek*
*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega
dobave. Celoten pribor je del našega programa
pribora.
Tehnični podatki
Informacija glede hrupa
Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z
EN 61029.
Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipično
znaša: nivo zvočnega tlaka 97 dB(A); nivo jakosti
hrupa 110 dB(A). Nezanesljivost meritve
K=3 dB.
Nosite zaščitne glušnike!
Izjava o skladnosti
Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da
proizvod pod Tehnični podatki ustreza
naslednjim standardom oz. standardiziranim
dokumentom: EN 61029 v skladu z določili
Direktiv 2004/108/ES, 98/37/ES (do
28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009).
ES tipski preizkus - št. 3400636.01CE s strani
notificiranega preizkusnega mesta št. 2140.
Tehnična dokumentacija se nahaja pri:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Namizna krožna žaga PTS 10
Številka artikla
3 603 L03 2..
Nazivna odjemna
moč
W 1400
Nazivna napetost
V 230
Frekvenca
Hz 50
Število vrtljajev v
prostem teku
min
-1
5000
Omejitev zagonskega
toka
z
Teža po
EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Zaščitni razred
/II
Maks. dimenzije obdelovanca glejte na strani 414.
Podatki veljajo za nazivne napetosti [U] 230/240 V. Pri
nižjih napetostih in pri specifičnih izvedbah za posa-
mezne države lahko ti podatki med seboj odstopajo.
Prosimo, da upoštevate številko artikla na tipski
ploščici Vašega električnega orodja. Trgovske oznake
posameznih električnih orodij so lahko drugačne.
Dimenzije za primerne žagine liste
Premer žaginega lista
mm 254
Debelina osnovnega
žaginega lista
mm 1,8
Premer izvrtine
mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 407 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM