408 | Slovensko
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Montaža
f Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred
montažo in vsemi deli na električnem
orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
Obseg pošiljke
Upoštevajte prikaz obsega
dobave na začetku navodila za
obratovanje.
Pred prvim zagonom preverite, ali ste s pošiljko
prejeli vse spodaj navedene dele:
Namizna krožna žaga
(predmontirano: razširitev mize 9, žagin list
38, vložna plošča 3)
Talna plošča 35 s predmontiranimi križnimi
vijaki
Podaljšek mize 2
Komplet za pritrditev podaljšek mize 41
(2 vodilna droga, 2 vijaka za zavarovanje, 2
sponki, 2 kratka pritrdilna nastavka)
Paralelna prislona 8 in 10
Dodatni paralelni prislon (aluminij) 18 s
profilno tirnico 47
Dodatni paralelni prislon (umetna masa) 49
Kotni prislon 16
Komplet za pritrditev dodatni paralelni
prislon 45 (4 kratka vijaka, 2 dolga pritrdilna
vijaka 48, 2 štirirobni matici in podložki)
Zaščitni pokrov 6
Komplet za pritrditev zaščitni pokrov 40
(vijak, matica, podložka)
Razporni klin 4 s predmontiranim šestrobnim
vijakom 36
Odsesovalna gibka cev 34
Potisno tnalo 22
Očesni ključ 17
Pri izvedbah naprave s podstavkom:
Podstavek 69
(12 profilov, 4 pokrovi)
Komplet za pritrditev podstavek 68
(24 vijakov z maticami za sestavitev, 4 vijaki z
maticami za pritrditev električnega orodja, 4
podložke)
Opozorilo: Preverite, ali ni električno orodje
eventualno poškodovano.
Pred nadaljnjo uporabo električnega orodja
morate skrbno preveriti, ali zaščitne naprave ali
lažje poškodovani deli delujejo brezhibno in v
skladu z namenom njihovega delovanja.
Preverite, ali premični deli brezhibno delujejo
ter se ne zatikajo in ali so deli poškodovani. Vsi
deli morajo biti pravilno montirani in vsi pogoji
izpolnjeni, da je zagotovljeno brezhibno
obratovanje.
Poškodovane zaščitne naprave in deli morajo
biti strokovno popravljeni ali zamenjani v
pooblaščeni servisni delavnici.
Prvi zagon
Previdno vzemite vse priložene dele iz
embalaže.
Odstranite ves embalažni material z
električne naprave in dobavljenega pribora.
Še posebej pazite na to, da odstranite
embalažni material pod motornim blokom.
Orodja, ki so potrebna poleg tistih, ki so v
obsegu dobave:
Križni izvijač
Kaliber kotnika
Očesni ali viličasti ključ (13 mm)
za sestavo podstavka
Vrstni red montaže
Za olajšanje dela upoštevajte vrstni red montaže
priloženih elementov naprave.
1. Montaža od spodaj
Odsesovalna gibka cev 34
Talna plošča 35 s predmontiranimi križnimi
vijaki
2. Montaža od zgoraj
Zagozda za cepljenje 4
Zaščitni pokrov 6
Podaljšek mize 2
Paralelni prislon 8, dodatni paralelni prisloni
(18 ali 49) in kotni prislon 16
OBJ_BUCH-783-003.book Page 408 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM