412 | Slovensko
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Delovanje
f Pred začetkom kakršnih koli del na električ-
nem orodju izvlecite omrežni vtikač iz
vtičnice.
Transportni in delovni položaj žaginega
lista
Transportni položaj
Zavrtite ročno kolesce 12 v smeri urnega
kazalca, dokler se zobje žaginega lista 38 ne
nahajajo pod rezalno mizo 11.
Položaj za delo
Zavrtite ročno kolesce 12 v nasprotni smeri
urnega kazalca, dokler se zobje žaginega lista
38 ne nahajajo ca. 5 mm nad obdelovancem.
Opozorilo: Zagotovite, da je zaščitni pokrov
pravilno pozicioniran. Pri žaganju mora vedno
nalegati na obdelovancu.
Povečanje rezalne mize
Dolge obdelovance je na prostem koncu
potrebno podložiti ali podpreti.
Podaljšanje mize/razširitev mize
(glejte sliko A)
Za povečanje rezalne površine mize lahko tako
zadaj kot tudi desno na električnem orodju
potegnite ven naslednje tirnice:
Podaljšanje mize 2 (podaljša rezalno mizo 11 v
smeri nazaj za 215 mm)
in/ali
Razširitev mize 9 (razširi rezalno mizo 11 v
smeri desno za 285 mm)
Z roko posezite v sredino pod željeno tirnico
in jo potegnite navzven, maksimalno do
prislona.
Za fiksiranje položaja trdno zategnite
ustrezne pritrdilne nastavke (23 ali 26) na
vodilnih drogovih.
Pri težkih obdelovancih morate po potrebi
tirnice podpreti.
Drsna tirnica (glejte sliko B)
S pomočjo drsne tirnice 1 lahko žagate
obdelovance do maksimalne širine 305 mm.
Istočasno se doseže večja natančnost pri
žaganju še posebej v povezavi s kotnim
prislonom 16. (glejte Žaganje vodoravnih
jeralnih kotov s pomočjo potisne tirnice,
stran 415)
V ta namen poklopite aretirno ročico 24 v
smeri na desno.
Na ta način lahko drsno tirnico potisnete
tako v smeri naprej kot tudi v smeri nazaj do
prislona.
Nastavitev jeralnega kota
Da zagotovite natančne reze, morate po
intenzivni uporabi orodja preveriti osnovne
nastavitve električnega orodja in jih eventualno
popraviti (glejte Preverjanje in izvajanje
osnovnih nastavitev, stran 415).
Nastavitev vodoravnih jeralnih kotov
(kotni prislon) (glejte sliko C)
Vodoravni jeralni kot lahko nastavite v območju
od 60° (na levi strani) do 60° (na desni strani).
Odvijte nastavitveni gumb 54, če je le-ta
privit.
Zavrtite kotni prislon, dokler kotni
prikazovalnik 55 ne prikaže željenega
jeralnega kota.
Nastavitveni gumb 54 ponovno privijte.
Nastavitev navpičnih jeralnih kotov
(žagin list) (glejte sliko D)
Navpični jeralni kot lahko nastavite v območju
od 90° do 45 °.
Nalahno sprostite aretirni nastavek 29 v
smeri proti urnemu kazalcu.
Opozorilo: Če aretirni nastavek sprostite v
celoti, se nagne žagin list zaradi sile teže v
položaj, ki ustreza ca. 30°.
Potisnite ročno kolesce 12 v smeri nazaj
(Push) in ga držite v tej poziciji.
Na ta način zagrabijo zobje na kulisi v zobnik
na ročnem kolescu.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 412 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM